Anželika Šteingolde – 50

Juubel

29. novembril tähistab oma esimest juubelit maailma keelte ja kultuuride kolledži slavistika osakonna vene keele ajaloo lektor Anželika Šteingolde. Kogu tema elu pärast keskkooli lõpetamist on olnud seotud Tartu ja Tartu ülikooliga. Siin lõpetas ta vene keele ja kirjanduse osakonna, kaitses 1996. aastal dotsent Juri Kudrjavtsevi juhendamisel teadusmagistriväitekirja «Täiendusi vene fütonüümide etümoloogiasse».

Väitekiri pälvis Eesti teaduste akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursil I preemia. 2006. aastal kaitses Anželika doktoriväitekirja «Muinasslaavi uskumuste kajastamine vene sõnavaras», samuti dotsent Kudrjavtsevi juhendamisel. Nüüd on tal endal palju õpilasi, kes peavad väga lugu oma heatahtlikust juhendajast.

Ta võtab osa arvukatest teaduskonverentsidest, esinedes ettekannetega sõnade päritolust, vanasõnadest ja kõnekäändudest, slaavi-balti kontaktidest, vene keelemurretest jm. Tema teadustööde nimekirjas on üle 50 publikatsiooni, mida asjatundjad hindavad kõrgelt.  Ülikoolis töötades on Anželika olnud tegev nii lektori kui ka teadurina. Tema uurimistöö on pühendatud eeskätt vene keele ajaloo, etümoloogia ja dialektoloogia küsimustele ning etnolingvistika probleemidele; teaduslik tegevus on olnud tihe ja viljakas.

Anželika Šteingolde on laia silmaringiga, mitmekülgselt haritud ning muusikalise andega inimene. Tema rahulik loomus, heasüdamlikkus, töökus, tegusus ja soov avastada on olnud edu võti tema senisel eluteel. Osakonnas on Anželika tuntud rõõmsameelse, heatahtliku ja toetava kolleegina. Praegu on ta üks juhtiv õppejõud vene lingvistika alal. Suure töökoormuse juures jätkub tal jõudu ja indu ka oma perekonna hoidmiseks ja kolme lapse kasvatamiseks.

Õnnitleme Anželika Šteingoldet juubeli puhul ja soovime talle südamest teadus- ning õppetegevuse edukat jätku ja kõike head!

Kolleegid slavistika osakonnast

Jaga artiklit