Jaak Vilo – 50

Juubel

14. novembril on 50. sünnipäev arvutiteaduse instituudi juhatajal, bioinformaatika professoril Jaak Vilol. Jaak Vilo on instituuti juhtinud juba kuus aastat ning Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit nimetas ta 2014. aastal ka instituudi ümberkorraldamise ja kaasajastamise eest Aasta Tegijaks.

Tema eestvedamisel on arvutiteaduse instituut kasvanud oma kõigi aegade suurimasse koosseisu nii teadustöötajate ja õppejõudude kui ka tudengite arvult. Jaak Vilo algatusel loodi instituudis Swedbanki (tollase Hansapanga) toel ka tarkvaratehnika professuur, mis tõi Eestisse tippteadlase Marlon Dumasi.

Kolleegid meenutavad, kuidas Jaak Vilo oli 1990. aastatel Eestist eemal viibinud inimestele tuttav Eesti uudiseid vahendanud e-kirja listi koordinaatorina. Jaak oli siis Helsingi ülikoolis doktorantuuris, kuid hoolitses seal selle eest, et välismaal elavad eestlased oleksid kodumaiste uudistega kursis. Hajussüsteemide professor Eero Vainikkol, kes viibis sel ajal Norras doktorantuuris, on see hästi meeles: «Algul tegi ta seda tõenäoliselt vaid Soomes olevate eestlaste jaoks, kuid infosaajate hulk laienes peagi. Mingil ajal sai nii näiteks isegi Postimeest e-kirja vahendusel lugeda. Kuna sel ajal veebi veel ei olnud, oli see hea võimalus säilitada sidet kodukogukonnaga.»

Professor Jaak Vilo juhtida on arvutiteaduse instituudis bioinformaatika teadusrühm BIIT. Peale selle on ta ka tudengite seas hästi tuntud ning loomulikult austavad teda kolleegid. Jaak Vilo töövõime on uskumatu ning energia nakatav.

Professor Vilo on oma teadusrühma doktorantide seas hinnatud nii teadustöö juhendajana kui ka suunajana muudes elulistes valdkondades. Teadusrühma BIIT liikmed räägivad, et Jaak usub, et peale eduka publitseerimise on läbilöömiseks vajalik ka suur suhtlusvõrgustik, ning utsitab tudengeid selle arendamiseks osalema konverentsidel ja suhtlema ka väljaspool teadusmaailma. Selleks, et innustada tihtipeale tagasihoidlikke matemaatika-informaatikatudengeid vedu võtma, näitab ta kontakte luues ka ise suurepärast eeskuju – olgu selleks siis vajalike tutvuste sõlmimine konverentsidel, hackathon’idel või miks mitte ka saunas.

Tudengitele on professor Vilo hästi tuntud mitmete erinevate ainete kaudu. Ülitihedast töögraafikust hoolimata jõuab ta tunda ka isiklikult huvi tudengite elu ja edasijõudmise vastu. Varasematel doktorantidel on hästi meeles seegi, kuidas tal oli kombeks käia tudengite-doktorantide tööruumides, vaadates ilma midagi ütlemata seal 10–20 sekundit ringi. Nüüdseks juba vilistlase staatusesse jõudnud inimesed murravad senimaani pead, kas ta tegi seda selleks, et anda võimalus temalt midagi küsida või hoopiski selleks, et kontrollida, kes kui aktiivselt tööd teeb.

Kolleegid ja tudengid arvutiteaduse instituudist õnnitlevad ja soovivad Jaagule edaspidiseks jaksu!

Jaga artiklit

Märksõnad

Jaak Vilo