Õppejõudude meelest on ideaalne tudeng selline, kes on valinud endale eriala, mis teda huvitab.
FOTO: freeimages.com

Õppejõud on uue kooliaasta alguses põnevil ja lootusrikkad

Aktuaalne

Alguse saanud kooliaasta ei paku ootusärevust pelgalt värsketele tudengitele, vaid ka õppejõududele. Tartu ülikoolis alustas sel õppeaastal tööd mitu uut õppejõudu, kes on vaat et isegi rohkem põnevil kui noored rebasekutsikad. Tegime nendega juttu, et teada saada, millised on nende lootused ja ootused uuele kooliaastale vastu minnes.

1. septembrist alustasid õppejõuna tööd näiteks Reelika Saar, kes on kirjaliku tõlke assistent, ja Hedi-Kai Pai, kes on nüüd Viljandi kultuuriakadeemias laulu- ja hääleseade lektor. Mõlemad on uue õppeaasta alguses põnevil ja lähevad sellele vastu mitmete ootustega.

Saar rääkis, et peamiselt ootab ta seda, et saaks edasi anda kasulikke oskusi ja näpunäiteid erialasteks olukordadeks, mis tudengeid pärast ülikooli ees ootavad. «Sama oluline on nii teiste kui ka enda innustamine leidmaks viise, millega muuta nii õppejõudude kui ka üliõpilaste vahelist koostööd veelgi paremaks,» sõnas ta.

Pai ütles, et tema ootab alguse saanud kooliaastalt õpihimulisi tudengeid, meeldivaid kolleege ning uusi huvitavaid sõprussidemeid. Lisaks loodab ta, et jääb ka piisavalt aega ennast erialaselt täiendada.  

Hedi-Kai Pai (FOTO: erakogu)

Pai tõi välja ka mõned omadused, mis heal õpetajal tema meelest olemas peaksid olema. Eelkõige peab lektori meelest olema õpetaja oma eriala asjatundja. Peale selle peab ta olema analüüsivõimeline, kaastundlik, pühendunud, huumorimeelega, enesekriitiline ja ka arenguvõimeline. «Tänapäeval ei piisa ainult õpetaja põhjalikest erialastest teadmistest, vaid selle kõrval on oluline olla koostöövalmis. Õpetaja oskus kõigi eelnevate omaduste ja oskuste koostoimes luua õppimist ja õpetamist soodustav keskkond on vahest ehk kõige määravam,» lausus ta.

Tudengeid ei tasu alahinnata

Saare meelest on ta hea õppejõud just siis, kui suudab anda edasi olulist ja teha seda veenval viisil, mis aitab tudengitel õpetatava tähtsust mõista ning hinnata. Samas ei tohiks hea õppejõud Saare hinnangul üliõpilasi ka alahinnata. «Minu jaoks on kõige huvitavam võimalus uurida, miks ja milliste ootustega on tudengid minu õpetatava eriala valinud, võrrelda seda eluliste olukordadega ning leida parimad viisid ühendamaks püüdlusi, eeldusi ja tegelikkust,» rääkis Saar sellest, mida ta uuelt kooliaastalt kõige enam ootab.

Reelika Saar (FOTO: erakogu)

Saar ütles, et värske õppejõuna kardab ta kõige rohkem möödarääkimist. Tema meelest sõltub õppetöö tõhusus suuresti õppejõu ja tudengite omavahelisest suhtlusest. See oleks tema meelest üks kehvemaid olukordi, kui üksteisest räägitakse mööda või ei mõisteta. Samas usub ta, et kannatlikkuse ja hea kuulamisoskuse abil ei tohiks olla sedagi kuigi keeruline vältida.

Uudne kogemus täiskasvanutega

Pai rääkis aga, et tema kardab uuelt õppeaastalt kõige enam töökorraldust. «Hääleseade ja laulmine rühmatundidena on mulle üsna uudne kogemus,» lausus ta. Seni on ta rohkem individuaalse hääletreeninguga tegelenud. Samuti on tema juhendatavad varem olnud üldhariduskooli õpilased, valdavalt algklasside ja põhikooliealised. Vaid mõned õpilased on õppinud Pai juhendamisel kuni gümnaasiumi lõpuni. «Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias on tegu täiskasvanud õppijatega ja see on uudne kogemus,» sõnas Pai.

Ta lisas, et tema õpilastest on mitmed jätkanud õpinguid  laulu erialal Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis ning Eesti muusika- ja teatriakadeemias õppejõud Mare Väljataga juhendamisel. Just Väljataga nimetab Pai ka ühe oma eeskujuna. «Hindan kõrgelt Mare Väljataga tööd hääleseadjana, imetlen tema elujõulisust ja elurõõmu ning oskust noori lauljaid innustada ja nende häälte parimaid külgi leida, tugevdada ning esile tuua,» ütles Pai.

Ta mainis ka, et kõigist neist õpilastest, kes on Väljataga juurde õppima asunud, on kujunenud väga omapärased, vokaalselt võimekad noored lauljad.

Teise eeskujuna toob Pai välja Novella Hansoni, kes on tema sõnul väga hea hääleseadja ja laulja, lisaks ka andekas helilooja ning hea klaverisaatja. «Kindlasti on Hanson ka väga meeldiv ja otsekohene inimene, kellega on hea kogemusi vahetada ja nõu küsida, sest tema arvamust ma usaldan,» rääkis Pai.

Reelika Saar rääkis, et tal pole kindlat eeskuju, kelle moodi ta soovib õpetada. «Eeskujuks on kõik need õppejõud, kes usuvad, et nende eriala on oluline, ning kes suudavad seda usku ja koos sellega tegutsemisvalmidust ning uurivat eluhoiakut ka oma üliõpilastes toetada,» ütles ta.

Lõpetuseks uurisime õppejõududelt, milline on nende meelest üks täiuslik tudeng. Saar rääkis, et tema jaoks on ideaalne tudeng selline, kes on endale valinud eriala, mis teda tõesti huvitab. Peale selle väärtustab ja kasutab selline tudeng õppejõududega koostöö tegemise võimalust ning oma aega ülikoolis, et igati enda eesmärkide täitumisele lähemale liikuda.

Pai tõi välja omadussõnad, mis tema meelest täiuslikku tudengit iseloomustavad: loov, töökas, koostöövalmis, uuele avatud, motiveeritud ja meeldiva suhtlusviisiga. «Ootan väga kohtumist koolimuusika eriala tudengitega. Loodan, et minu loengud on neile huvitavad ja aitavad üliõpilasi hästi ette valmistada üldhariduskooli muusikaõpetaja tööks,» ütles Pai lõpetuseks. 

Sandra Saar

UT toimetaja

sandra.saar [at] ut.ee

Jaga artiklit

Märksõnad

õppejõud, kooliaasta