Personaliarenduskeskus alustas tööd

Uudis

Selle kuu algusest alustas Tartu ülikoolis tööd personaliarenduskeskus, mille eesmärk on toetada TÜ töötajate isiklikku arengut ja aidata kaasa nii õpetamise, juhtimise kui ka tugiteenuste osutamise kvaliteedi kasvule.

Personaliarenduskeskuse juhataja Marek Sammuli sõnul lõimib keskus kaks suurt töövaldkonda: õpetamisoskuste arendamisega seotud tegevused, mida on seni koordineerinud elukestva õppe keskuse õppimise ja õpetamise arenduskeskus, ning muud töötajatele suunatud koolitus- ja arendustegevused, mida korraldas seni personaliosakond.

«Personaliarenduskeskuse ülesanne on ka korraldada sisekoolitajate välja- ja täiendõpet, koordineerida TÜ töötajate õpirännet, korraldada erinevate õppejõudude, juhtide jt töötajate nõustamisteenuseid, toetada õppejõudude praktikakogukondade tööd ja muidugi tõsta teadlikkust enesetäiendamise võimalustest,» rääkis Sammul.

Peale avatud registreerumisega seminaride ja koolituste pakutakse üks ühele koostöösuhtepõhiseid arenguvõimalusi: näiteks nõustamist oma õpetamisoskuste avardamist väärtustavale õppejõule, juhendamist (coaching) ja mentorlust end erialaselt arendada soovivale uuele või uute väljakutsete ees seisvale juhile või võimalust pidada nõu ülikoolivälise juhtimiskonsultandiga.

«Sügisel jätkavad tööd juhi ning arendaja ülikoolisisesed kovisioonirühmad, millega liitujad saavad tuge igapäevatöös ettetulevate keerukate juhtumitega toimetulekuks,» kirjeldas Sammul. Samuti on võimalik saada isiklikku nõustamist, et arutleda oma õpetamise üle, saada tagasisidet uute meetodite rakendamisele ja küsida kursuse käigus vahetagasisidet.

Personaliosakonna juhataja Kristi Tenno ütles, et akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajate arendamine koondati personaliarenduskeskusesse eesmärgiga senisest järjekindlamalt kavandada ja korraldada tööalaste enesetäiendus- ja arenguvõimaluste pakkumist kõigile ülikooli töötajate rühmadele.

«Tihedam koostöö ja teabevahetus arendustegevuste planeerimisjärgus ning arendusprogrammide koostöine kavandamine võimaldab vältida nii sisulist kui ka funktsioonide kordamist ja seeläbi kasutada tõhusamalt töötajate arendamiseks kavandatud vahendeid, rakendada töötajaid tulemuslikumalt ning pakkuda ülikooli töötajatele mitmekesisemaid arenguvõimalusi,» sõnas Tenno.

Jaga artiklit