TÜ teadlased panustavad Vietnami meditsiiniharidusse

Uudis

Tartu ülikooli meditsiiniteadlaste eestvedamisel saadi tihedas konkurentsis Euroopa komisjonilt 958 804 euro suurune toetussumma, et arendada koostöös kolme Euroopa ja nelja Vietnami meditsiiniülikooliga Vietnami meditsiiniharidust.

Euroopa teadlaste toel luuakse esimene meditsiini doktoriõppekava, mida toetab ka Vietnami valitsus.

Raha saadi ülemaailmse konkursi käigus Euroopa Komisjoni poolt rahastatava programmi Erasmus+ taotlusvoorust, kuhu laekunud 736 avaldusest rahastati 147. TÜ teadlaste kirjutatud õppekava arenduse projekt «Joint Capacity Building in Biomedical Higher Education Through Adopting International Academic Standards and Transferring Technology Between European and Vietnam Universities» sai suurima võimaliku toetuse teisel katsel.

Vietnami meditsiiniharidus ja arstiabi kvaliteet on võrreldes Euroopaga aastaid maha jäänud. «Ka Vietnami valitsus tunnistab valdkonna puudusi – Vietnamis on arste vähe ja doktorikraadiga inimesi praktiliselt ei ole, mis omakorda pidurdab kohalikku koolitus- ja õpetamisvõimalusi ning kvaliteeti,» tõdes patofüsioloogia professor Sulev Kõks.

Sellest tulenevalt pidas Euroopa Komisjon Tartu ülikooli teadlaste eestvedamisel koostatud projekti väga uuenduslikuks ja vajalikuks. Projekti peamine eesmärk on koostöös Euroopa ja Vietnami kolleegidega töötada Vietnami meditsiiniülikoolidele välja uuenduslik molekulaarmeditsiini doktoriõppekava ning koolitada omakorda õppejõude ja arste, kelle käe alt kasvavad välja uue põlvkonna meditsiinitöötajad.

Projekti tulemusena soovitakse, et Vietnami ülikoolidel on tänu Euroopa kolleegidele võimalik pakkuda kõrgharidust ja koolitust tulevasele meditsiinipersonalile, kes panustavad kvaliteetsete teadmiste ja oskustega kohalike tervise parendamisse ning täidavad seeläbi olulise puudujäägi tööturul.

Euroopa Komisjon peab oma raportis projekti ja rahvusvahelist koostööd tähtsaks, kuna Vietnami kohalikul tasandil jääb kvaliteetse meditsiinihariduse, sealhulgas doktoriõppekava arendamiseks puudu nii vahenditest kui ka pädevusest. Projekti tugevusena nähti muuhulgas Tartu ülikooli teadlaste pikaajalist Vietnamis õpetamise ja teadustöö tegemise kogemust ning doktorantide koolitamist Eestis.

Kolm Tartu ülikooli meditsiiniteadlast – Sulev Kõks, Aare Märtson ja Katre Maasalu – on oma panuse eest Vietnami meditsiinihariduse ja -süsteemi arendamisse nimetatud ka Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooli külalisprofessoriteks.

Projekti ja ülikoolide konsortsiumi peamised eestvedajad Tartu ülikoolist on professor Sulev Kõks, dotsent Aare Märtson, dotsent Katre Maasalu, professor Mare Saag, doktor Aivar Ehrenberg, dotsent Triin Jagomägi, dotsent Ain Raal, vanemassistent Urve Paaver jt.

Jaga artiklit

Märksõnad

Vietnam, meditsiin