Doktorandid tõid Hiinast peavõidu

Uudis

TÜ majandusteaduskonna doktorandid Tõnis Tänav, Kristian Pentus ja Tarmo Puolokainen võitsid tihedas konkurentsis Shanghais toimunud rahvusvahelisel innovatsioonikonkursil esikoha ideega, mis käsitles mee keemilise koostise analüüsil põhineva uudse keskkonnanäitaja loomist.

TÜ doktorandid olid 40 riigi ja 700 osaleja seas ainus Eesti võistkond. «Meie idee käsitles uudse kompleks-keskkonnanäitaja loomist, mis põhineb mee keemilise koostise analüüsil, mesilaste suremusel, mee tootlikkusel ja teistel mõõdikutel, mille alusel saab erinevate linnapiirkondade, linnade ja riikide keskkonnaprobleeme kaardistada ja võrrelda,» ütles Kristian Pentus.

Seesugune süsteem toimiks inimeste enda peetud linnamesitarude andmete põhjal ja ühtaegu propageeriks see ka linnades mesilaste pidamist.

Kuna meeskonnaliige Tõnis on põgusalt mesilastega töötanud ja tema tutvusringkonnas on mesinikke, siis käisidki mesinikud Tõnisele välja omapoolse idee – neil on olemas tarud, mis koguvad igapäevaselt palju andmeid, kuid neid on seni alakasutatud. «Sealt edasi sündis juba meil omavahelises arutelus andmete koondamise, tarude võrgustiku ja keskkonnanäitajate idee,» kirjeldas Pentus.

Meeskond leidis, et tegemist on huvitava ja kasuliku mõttega, mida tuleks kindlasti proovida ellu viia. «Kuidas täpsemalt või kas meie oleme need inimesed, kes seda rakendama hakkavad, seda ei oska ma täna veel öelda. Lähiajal vaatame võimalused üle ja loome plaani, mismoodi saaks täpsemalt meie ideed rakendada,» ütles Pentus.

Doktorant lisas, et kogemused ja elamus, mis Shanghaist saadi, on märkimisväärsed. «Kuigi oma projekt oli juba valmis, siis kohapeal moodustati rahvusvahelised võistkonnad, kes pidid kahe päeva jooksul pingeliste ajurünnakute ja arutelude tulemusena mõtlema välja projekti, mis vähendaks vaesust, kas maailmas või mingis kindlas piirkonnas,» kirjeldas Pentus. Seesugune rahvusvahelises meeskonnas arutlemine, aga ka pidev suhtlus meeskonna arutelude vahel teiste osalejatega andis doktorantidele võimaluse näha probleeme 29 riigi vaatenurgast.

Doktorandid võtsid osa konverents-võistlusest «Youth Innovation Competition on Global Governance», mida korraldab Shanghais asuv Fudani ülikool juba alates 2007. aastast. Selle aasta põhiteema oli «Sustainable Development Goals: Common Agenda, Plural Approaches». Alateemadena olid välja pakutud peamised jätkusuutlikkuse probleemid maailmas, lähtudes ÜRO säästva arengu eesmärkidest, nagu näiteks vaesuse vähendamine, hariduse kättesaadavus, keskkonnatingimused jne.

Jaga artiklit