Raamatukogu tegi teadusandmed kättesaadavamaks

Uudis

Selle aasta alguses moodustasid Tartu ülikool, Tallinna ülikool, Tallinna tehnikaülikool ja Eesti maaülikool DataCite Eesti konsortsiumi. See aitab tagada liikmete kvaliteetsete teadusandmete laialdase leitavuse ja kasutatavuse.

DataCite Eesti projekti koordineerib TÜ raamatukogu, mis pakub kohalikule teaduskogukonnale teadusandmete haldamisega seotud teenuseid ning on vahendaja klientorganisatsiooni ja DataCite’i laiema taristu vahel.

Ülemaailmse raamatukogude, andmesäilituskeskuste ja teiste teaduslike uurimisasutuste võrgustikuga DataCite liitus TÜ (eesotsas raamatukoguga) juba eelmisel kevadel. Raamatukogu direktori kohusetäitja Liisi Lembineni sõnul on raamatukogu avatud juurdepääsu propageerimisega tegelenud juba üle viie aasta.

«Andmestiku jagamine ja taaskasutamine on teaduslikus uurimistöös järjest olulisem, seepärast on eluliselt tähtis, et teadusraamatukogud suudaksid pakkuda andmete leidmiseks, kättesaamiseks ja kasutamiseks tõhusaid vahendeid,» ütles Lembinen.

Avaandmed on teaduse seaduspärane osa, oluline on need identifikaatorite abil muuta tsiteeritavaks ja panustada teadustulemuste laialdasse levikusse. DataCite organisatsiooni liikmena on TÜ-l õigus väljastada teadusandmetele identifitseerimise numbreid ehk DOI-sid. Praeguseks on Eestis väljastatud 130 DOI-numbrit.

Lisaks teadusandmete registreerimisele pakub raamatukogu sellealast nõustamist. Samuti käsitlevad nad teabepädevuskoolitustel teadusandmete teemat ning raamatukogu kaudu saavad TÜ liikmed kasutada ka vastavat hoidlat (DSpace'i tarkvara alusel loodud keskkond datadoi.ut.ee teadusandmete säilitamiseks, DOI-identifikaatori andmiseks, indekseerimiseks ja vabalt kättesaadavaks tegemiseks).

Alates möödunud aasta augustist töötab TÜ raamatukogus kaks teadusandmete asjatundjat, kes pakuvad teadlastele andmete haldamisel igakülgset tuge. Seda alates metaandmetest, standarditest ja litsentsidest kuni andmehaldusplaanide koostamise ja teavitustöö tegemiseni.

«Teadlased loovad iga päev suurtes kogustes digitaalseid teaduse toorandmeid, mida seni ei ole avaldatud ning mille säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega pole siiani tõhusalt tegeletud. Enam ei piisa artikli kirjutamisest, nüüd soovitakse ka juurdepääsu andmetele, mille alusel on uurimus tehtud,» seletas Lembinen.

Jaga artiklit

Märksõnad

tü raamatukogu