Avatud on uus kirjastamistoetuste taotlusvoor

Uudis

Tartu ülikool kuulutas välja konkursi 2013. aasta kirjastamistoetuste taotlemiseks. Kirjastamistoetuste taotlemise tähtaeg on 10. jaanuar 2013.

Toetatakse TÜ nime all (sh TÜ kirjastuses) kirjastatavaid ajakirju, millel on kõrge mõjufaktor ja olemasolev või kavandatav avatud juurdepääs (open access) ning kõrgel teaduslikul tasemel monograafiate ning siduskogumike (sh eelistatult raamatusarjade) koostamist ja kirjastamist. Vähemalt üks autoreist või raamatusarja toimetajaist peab olema seotud Tartu ülikooliga. Samuti toetatakse TÜ-ga seotud autorite eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamist ja kirjastamist õppeaineis, kus eestikeelsed õpikud puuduvad või on vananenud. Sel puhul eelistatakse bakalaureuseõppe alusainete õpikuid.

Kirjastamistoetuse taotlemiseks tuleb koostada kavand ja täita taotlusvorm ning saata need oma valdkonna kirjastamiskomisjoni esimehele. Humaniora valdkonnas tuleb ühendust võtta Eva Piirimäega (eva.piirimae [at] ut.ee), medicina valdkonnas Andres Arendiga  (andres.arend [at] ut.ee), realia et naturalia valdkonnas Kalle Olliga (kalle.olli [at] ut.ee) ning socialia valdkonnas Tiiu Paasiga (tiiu.paas [at] ut.ee).

Toetused määrab TÜ kirjastamiskolleegium esitatud kavandite põhjal. Toetatakse sisutoimetamist, keelekorrektuuri, tõlkimist ja kirjastamist (sh küljendamine, kujundamine, trükkimine), raamatusarja või üksikteoste puhul ka eelretsenseerimist. Enamasti on siiski vajalik kaasfinantseerimine muudest allikatest.

Täpsem info kvaliteedikriteeriumide, taotluse koostamise ja taotlusvormi kohta siseveebis: siseveeb.ut.ee/kirjastamistoetus.

Jaga artiklit