Ilmus raamat väärtuskasvatuse lühinäidenditest

Uudis

Raamatu «Lühinäidendid. Väärtuskasvatuse abivahend koolidele» eesmärk on anda õpetajatele ja õpilastele praktiline vahend, mille kaudu innustada neid lühinäidendeid väärtuskasvatuslikel eesmärkidel kasutama ja näidenditekste muutma ja kohandama.

Lühinäidendite kogumik on mõeldud abivahendina nende draamapedagoogiliste suundade kasutamiseks, kus põhirõhk on lavastamisprotsessil ja näidendi tekstiga töötamisel. Need suunad on väärtuskasvatuse seisukohalt tänuväärsed, kuna fikseeritud rolli asemel saab välja mõelda ja katsetada mitmeid alternatiivseid stsenaariume ning võrdluse kaudu on võimalik enda ja teiste väärtusi selgemalt näha.

Raamat sisaldab 27 näidendit, millest põhiosa moodustavad 2011. aastal TÜ eetikakeskuse korraldatud lühinäidendite võistlusele laekunud tööd.

Näidendite autorite ring on lai: õpetajad, kirjanikud, huvijuhid, õpilased jt. Näidendeid on kogumiku jaoks kohandatud ning lisatud on juhendlõike ja küsimusi väärtusdiskussiooni õhutamiseks klassis. Kogumiku koostajad on Halliki Harro-Loit, Ülle Kauksi, Kadri Ugur, Katrin Velbaum ja Mari-Liisa Parder. Raamatu ilmumist toetasid Avatud Eesti fond ning haridus- ja teadusministeerium.

Jaga artiklit