Tuul Sepp.
FOTO: Jaak Nilson

Teadustööde konkursil edukaim Tartu ülikool

Uudis

Detsembri keskel autasustati üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. 2012. aasta konkursil olid edukaimad TÜ tudengid, keda premeeriti 36 rahalise preemia ning 21 tänukirjaga.

Konkursil jagati preemiaid neljas valdkonnas: bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur, terviseuuringud ning loodusteadused ja tehnika. Välja anti ka kaks peapreemiat väärtusega 3600 eurot, millest ühe pälvis oma doktoritöö eest Tartu ülikooli loomaökoloogia teadur Tuul Sepp.

Sepa doktoritööd «Rohevintide hematoloogilised tervisenäitajad: individuaalse varieeruvuse põhjused ja vastused immuunsüsteemi manipuleerimisele» hindas Eesti teadusagentuur kõrgetasemeliseks uuringuks, mis käsitleb organismi immuunvastuste mehhanisme ja pakub probleemidele originaalseid lahendusi. Töö juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas sai tänukirja ka Sepa juhendaja, loomade füsioloogilise ökoloogia professor Peeter Hõrak.

Sepa sõnul on immuunsüsteemi paremaks tundmaõppimiseks oluline vaadelda seda tervikorganismi ja elukeskkonna kontekstis. Vaid nii saab seletada looduses esinevat varieeruvust vastuvõtlikkuses haigustele.

Rohevindid sobivad immuunökoloogia mudelorganismiks väga hästi, kuna need linnud taluvad hästi vangistust ning nende sulestikuornamendid võimaldavad uurida signaaltunnuste ausust tagavaid mehhanisme. Rohevintidel esinev krooniline koktsiidinakkus on kergesti jälgitav ja manipuleeritav, mis võimaldab uurida immuunsüsteemi seoseid teiste elutähtsate funktsioonidega.

«Peapreemia oli minu jaoks suur üllatus, kuna n-ö rohelise bioloogia teemasid pole kunagi sellisel tasemel tunnustatud,» rõõmustas Sepp auhinna üle. Sel aastal ülikooli lõpetanud ja TÜ-s loomaökoloogia teadurina töötav naine plaanib ülikoolis loengute pidamise kõrvalt kindlasti ka teadustööga edasi tegeleda ning lubab rohkem tähelepanu pöörata teaduse populariseerimisele.

Üliõpilaste teadustööde riiklikku konkurssi korraldab Eesti teadusagentuur koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga alates 1991. aastast. Konkursi auhinnafond on 61 980 eurot, rahalise preemia või haridus- ja teadusministri tänukirjaga autasustati sel aastal kokku 92 tööd ning 20 töö juhendajaid.

Jaga artiklit