Filosoofiateaduskonna dekaaniks valiti Margit Sutrop

Uudis

Novembri lõpus valis TÜ filosoofiateaduskonna valimiskogu teaduskonna dekaaniks praktilise filosoofia professori Margit Sutropi.

Professor Sutropi motiveeris kandideerima kolleegide usk, et ta saab midagi teaduskonna ja kogu Eesti humanitaaria jaoks ära teha. «Soovin aidata kaasa humanitaarteaduste maine kasvule ning selle valdkonna eripära ja eesmärkide mõistmisele,» märkis Sutrop. «Praegu tunnevad paljud humanitaarid, et nende tegevuse hindamiskriteeriumid on vastuolus humanitaarteaduste seesmiste väärtustega, milleks on dialoogis olemine kohaliku kultuuriga, selle mõtestamine ja kriitiline analüüs; loovus, nii akadeemiline kui ka kunstiline; uurijavilumus ja oskused; õpilaste arengu eest hoolitsemine ning koolkonna või traditsioonide loomine ja hoidmine.»

Filosoofiateaduskonna lähiaastate prioriteedina näeb Sutrop humanitaarteaduste püsima jäämist ja arengu tagamist muutuval kõrgharidus- ja teadusmaastikul. «Õppekavade optimeerimise kõrval on oluline saavutada riigi tasemel kokkulepe, milliste väikeste erialade õpetamise eest ülikool saab vastutada. Kindlasti tuleb kasvatada humanitaaride edukust teadugrantide saamisel ning olla senisest aktiivsem täiendusõppe pakkumisel, sh õpetajate koolitamisel.».

Margit Sutropi peamised uurimisvaldkonnad on moraalifilosoofia, ühiskonna- ja poliitikafilosoofia, bio- ja meditsiinieetika, keelefilosoofia, esteetika ning kirjandusteooria. 

Jaga artiklit