Teaduste akadeemia valis neli uut akadeemikut

Uudis

5. detsembril valis Eesti teaduste akadeemia (ETA) üldkogu oma istungil 17 kandidaadi hulgast neli uut akadeemikut, kellest kolm kuuluvad Tartu ülikooli.

ETA akadeemiku statuudi järgi valitakse akadeemikuks Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud oma valdkonna teadust. Akadeemikuks võib valida ka teisi Eesti loomeisikuid, kes on andnud suure panuse Eesti vaimukultuuri. Akadeemikud valib akadeemia üldkogu kandidaatide seast, kelle esitamise õigus on akadeemikutel, Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel, teadusseltsidel ja loomeliitudel.

Täppisteaduste alal valiti akadeemikuks Tartu ülikooli elektronspektroskoopia professor Ergo Nõmmiste.

Informaatika alal sai akadeemiku tiitli Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, bioinformaatika professor Jaak Vilo.

Ajaloo alal nimetati akadeemikuks Tartu ülikooli Eesti lähiajaloo dotsent Tõnu-Andrus Tannberg.

Kirjanduse alal pälvis akadeemiku tiitli luuletaja ja kirjanik Hando Runnel.

Foto: 3x Andres Tennus, 1x Erik Peinar.

Galerii: 

Jaga artiklit