Keeleteo auhinna saajad on õpiku koostajad, rakubioloogia professor Toivo Maimets ja vivaariumi juhataja Sulev Kuuse.
FOTO: Andres Tennus

Keeletegu: algupärane rakubioloogia õpik

Uudis

Eestikeelne kõrgkooliõpik „Rakubioloogia“ pälvis nii Tartu Ülikooli aasta keeleteo auhinna kui ka riikliku keeleteokonkursi peaauhinna.

Mahukas algupärane õpik kätkeb süsteemset ja ajakohastatud ülevaadet tänapäevasest rakubioloogiast, hõlmates ka teadmisi arengubioloogiast, immunoloogiast, kasvajate tekkest ning histoloogiast.

„Kõige tähtsam selle õpiku ilmumisel on olnud inimestevaheline koostöö. Tänu eri valdkondade õppejõudude panusele on see hea näide tegevusest suure eesmärgi nimel. Ühe kõrgkooliõpiku kirjutamine ongi ju soov õpetada meie haritlasi emakeeles,“ ütles üks õpiku koostajatest ja autoritest, TÜ vivaariumi juhataja Sulev Kuuse.

31 autori ja saja kaasosalisega õpiku koostamise käigus on ära tehtud märkimisväärne töö eestikeelsete erialaterminite loomisel ja uuendamisel. Selline keele ja mõtlemise lõiming kinnistab rohkem selgeid seoseid eri suundade vahel, kui võimaldanuks mõne võõrkeelse õpiku tõlge.

Loe õpiku tutvustust UT mullusest novembrinumbrist.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit