Kõige täpsemalt saab uue tarkvaraga hinnata metsakoosluste olukorda.
FOTO: Ralf Lotys (Sicherlich) / WIkimedia Commons

Uus tarkvara ökosüsteemide hindamiseks

Uudis

Tartu Ülikooli hargettevõte Diversify töötab välja tarkvara, mis võimaldab vabatahtlikult kaubeldava süsinikukrediidimüüjal ja vahendajal hinnata oma krediidi mõju elurikkusele ning tõendada seda klientidele.

Süsinikukrediit (CO2 arvestusühik) on mis tahes kaubeldav tõend või luba, mis tähistab õigust paisata õhku kindlaksmääratud kogusCO2 või muid kasvuhoonegaase. Uue tarkvara abil püüab ettevõte lahendada rohepesu probleemi: kui näiteks süsinikukrediidi müüjad kasvatavad enda heast küljest näitamiseks kiirekasvulisi võõrliike või istutavad metsa sobimatule alale, on krediidi tegelik keskkonnamõju hoopis negatiivne.

Uus tarkvara suudab anda ülevaate erinevate ökosüsteemide seisundist, kuid kõige täpsemalt saab sellega hinnata metsakoosluste olukorda. Tõhusam on tarkvara töö sajal referentsalal Euroopas ja USA-s, aga seda saab kasutada ka mujal maailmas.

Tarkvara võimalikud kasutajad on süsinikuprogramme pakkuvad iduettevõtted Eestis ja mujal maailmas, ennekõike Põhjamaades, Ühendkuningriigis, Saksamaal ja Põhja-Ameerikas. Et teenus aitab suurendada keskkonnasäästlikkust, teeb see süsinikukrediidi usaldusväärsemaks, mis omakorda tõstab selle turuhinda.

Ökoloogia ja maateaduste instituudi makroökoloogia teaduri Madli Jõksi juhitav süsinikukrediidi hindamise tarkvara projekt on üks üheksast edukast projektist, mis sai ülikoolilt tänavu eksperimentaalarenduse toetuse. Projekti lõpuks valmib tarkvara esimene versioon, mis annab hinnangu ökosüsteemi olukorrale küsitud asukohas.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit