50. teoreetilise bioloogia kevadkooli auks nimetatakse Oecologicumi õppehoone ajutiselt ümber Theorbiologicumiks.
FOTO: Andres Tennus

Mis on eluteaduse mõte?

Uudis

26.–28. aprillini toimub Tartus 50. teoreetilise bioloogia kevadkool. Vanim järjepidev valdkondadevaheline teoreetilise bioloogia konverents kannab seekord pealkirja „Bioloogilise mõtte areng“.

Kevadkoolide algataja, biosemiootika professori Kalevi Kulli sõnul arutletakse kevadkoolis viimase poole sajandi bioloogiateooriate ja -kontseptsioonide üle ja mõtiskletakse, millises suunas need teooriad ja kontseptsioonid võiksid järgmise poole sajandi jooksul areneda.

Kevadkool on alates 1975. aastast kokku toonud mitme põlvkonna teadlasi, uurijaid ja kaasamõtlejaid. Konverentside keskmes on aastate jooksul olnud arvukad teemad alates evolutsiooniteooriast ja süstemaatikast kuni matemaatilise modelleerimise ja biomeetriani. Käsitletud on ka bioloogia filosoofilisi probleeme ja bioloogia ideede ajalugu.

Tänavune kevadkool toimub Oecologicumis, mis nimetatakse juubeli puhuks ajutiselt ümber Theorbiologicumiks. Vaata kevadkooli kava ja registreeru enne 18. aprilli. Osalustasu on üliõpilastele ja pensionäridele 25 eurot, teistele 50 eurot.

Teoreetilise bioloogia kevadkooli korraldab Eesti Looduseuurijate Seltsi teoreetilise bioloogia sektsioon. Tänavused kaaskorraldajad on Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool. Kevadkooli toimumist toetab Eesti Teadusagentuur.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit