Juhanipäevaga tähistatakse tänavu Juhan Peegli 105. sünniaastapäeva ja 70 aasta täitumist ajakirjandushariduse andmisest Tartu Ülikoolis.
FOTO: AIme Jõgi erakogu

Ajakirjanduse tulevikust tehisaru ajastul

Uudis

17. mail korraldavad Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts ajakirjandusõppe 70. aastapäeva ja Juhan Peegli 105. sünniaastapäeva puhul konverentsi.

Eesti ajakirjandusõppe looja Juhan Peegli kuulus lause, et ajakirjanik peab olema eelkõige inimene, on tehisaru kiire arengu ajastul omandanud uue tähenduse. Mida toob kaasa tehisaru laialdane kasutuselevõtt toimetustes? Mis on ajakirjaniku eriomane roll, mida tehisaru üle võtta ei suuda? Nende küsimuste taustal peetakse juubelikonverentsil aru ajakirjanike tulevikuoskuste üle.

Ettekannetest saab selgust, mida tulevastele ajakirjanikele muutunud oludes õpetada ja mida näitavad ajakirjanduse arengusuundumuste kohta akadeemilised uurimused. Tegevajakirjanikud kõnelevad, kuidas näevad ajakirjanduse muutumist nemad.

Konverentsil astuvad üles praegused ja endised ajakirjanikud ja vilistlased, ajakirjandusõppejõud ja üliõpilased. Avaettekande tehisaruga kaasnevatest keerdküsimustest ajakirjandusele peab emeriitprofessor Marju Lauristin.

Konverents toimub 17. mail kell 11–17 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis ja see kantakse üle ka veebis. Konverentsile ja sellele järgnevale ajakirjandusõppe vilistlaspeole saab registreeruda enne 6. maid siin.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit