Teadusprorektor Mari Moora kokkukutsutud noorteadlaste nõukotta kuuluvad esindajad kõigist ülikooli valdkondadest.
FOTO: Andres Tennus

Noorteadlased hakkavad rektoraadile nõu andma

Uudis

Teadusprorektor Mari Moora kutsus kokku Tartu Ülikooli noorteadlaste nõukoja, kes hakkab rektoraati nõustama teadlaskarjääri kujundamise ning akadeemilise töö- ja õpikeskkonna arendamise küsimustes.

Eesti teadlaste järelkasv jääb alla Euroopa Liidu keskmise. Vabariigi Valitsust nõustava Teadus- ja Arendusnõukogu hiljutisel kohtumisel märtsi alguses tõdeti, et mure noorte teadlaste vähese lisandumise pärast on üks pakilisemaid lahendamist vajavaid probleeme Eesti teadusmaastikul.

Teadusprorektor Mari Moora kokkukutsutud noorteadlaste nõukoda ühendab rahvusvahelise töökogemusega teadlasi, kelle karjäär on alles kujunemisjärgus ja kes ei kuulu ühtegi ülikooli valitavasse esinduskogusse.

„Otsustuskogudes on praegu esindatud nii staažikad akadeemilised töötajad kui ka üliõpilased, aga noorteadlased, kes teevad tulevikus ülikoolis teadus- ja õppetööd, saavad siinse töö- ja õppekeskkonna kujundamises vähe kaasa rääkida. Nõukoda pakub värsket pilku ja rahvusvahelist kogemust ülikooli vaimse ja füüsilise töökeskkonna parandamiseks,“ selgitas Moora.

Kord kuus kogunev nõukoda aitab kavandada teadusvaldkondade koostööd, nõustab rektoraati akadeemilist järelkasvu toetava tegevuse planeerimisel ja esindab noorteadlaste huve ülikooli arengut puudutavates aruteludes. Rektoraati nõustatakse ka õppe- ja teadustöö kvaliteedi parandamise küsimustes.

Seitsmeliikmelisse nõukotta kuuluvad esindajad kõigist ülikooli valdkondadest. Sotsiaalteaduste valdkonda esindav valitsemise ja õiguspoliitika kaasprofessor Helen Eenmaa leiab, et nõukoja liikmed saavad oma kogemuse põhjal ülikooli akadeemilise kultuuri kujundamise heaks nii mõndagi ära teha. Eenmaa ise on kogunud ideid noorteadlaste kaasamiseks ja innustamiseks nii Eesti Noorte Teaduste Akadeemias kui ka Euroopa Noorte Teaduste Akadeemiate Teadusnõukogu (Young Academies Science Advice Structure, YASAS) juhina.

„Just hästi läbi mõeldud akadeemiline kultuur motiveerib noort teaduse juures püsima ja tipptaseme poole liikuma. Seejuures on väga oluline töökeskkond, mis toetab teadlase vabadust enda kompetentsi rakendamisel, edendab aktiivset mõttevahetust kolleegidega, kaasab, põhineb ühiselt jagatud väärtustel ja arvestab kõigi töötajatega võrdselt,“ rääkis Eenmaa.

Noorteadlaste nõukotta kuuluvad peale Eenmaa kõrval veel molekulaarimmunoloogia teadur Uku Haljasorg meditsiiniteaduste valdkonnast, materjalide keemia kaasprofessor Kaija Põhako-Esko ja bioinformaatika lektor Kaur Alasoo loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, eksperimentaalpsühholoogia teadur Aire Raidvee sotsiaalteaduste valdkonnast ning keelepoliitika teadur Kerttu Rozenvalde ja teoreetilise filosoofia teadur Uku Tooming humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast.

Nõukoja praegune koosseis on ametis 2025. aasta lõpuni.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit