TÜ vasoloogia professor Jaak Kals peab inauguratsiooniloengu 28. oktoobril kell 16.15 ülikooli aulas.
FOTO: Andres Tennus

Vallatud kurvid ehk Miks veresooned ummistuvad?

Inauguratsioon

Veresoontehaigused on maailmas surmapõhjuste seas esikohal. Seepärast on nende haiguste ennetamine, varajane diagnostika ja kõrgetasemeline ravi üliolulised.

Veresoontehaiguste käsitluse tulemuslikkusest sõltub nii patsientide ellujäämine kui ka nende elukvaliteet ning nii on uute teaduspõhiste diagnostika- ja ravivõtete väljatöötamine ja kasutuselevõtt kriitilise väärtusega. Eestis suremus veresoontehaigustesse väheneb, kuid olukorda on vaja veel parandada, et jõuda maailma edukaimate riikidega samale tasemele.

Professor Jaak Kals annab inauguratsiooniloengul ülevaate levinumate veresoontehaiguste tähtsusest, uudsetest aspektidest ja lahendamist vajavatest probleemidest nii kirurgi kui ka teadlase vaatenurgast. Samuti räägib ta Tartu Ülikoolis tehtavast veresoontealasest teadustööst.

Jaak Kals on lõpetanud 2001. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja kaitsnud 2007. aastal samas doktoritöö „Endoteeli funktsioon ja arterite jäikus ateroskleroosiga patsientidel ja tervetel inimestel“. Pärast residentuuri lõpetamist 2011. aastal on ta töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis veresoontekirurgia arst-õppejõuna. Ta on end täiendanud teadustöös ja kliinilises praktikas mitme Euroopa ülikooli ning haigla juures, nt Cardiffis, Cambridge’is ja Uppsalas. 2012. aastal anti talle Vabariigi Presidendi noore teadlase preemia. Jaak Kals on alates 2004. aastast pidanud Tartu Ülikoolis teaduri, lektori, vanemteaduri ja dotsendi ametit ning 2019. aastal valiti ta vasoloogia professoriks. Tema juhendamisel on kaitstud neli doktoritööd ja praegu on käsil veel nelja doktoritöö juhendamine. Samuti on ta edukalt juhtinud mitut teadusgrandiprojekti. Professor Kals juhib veresoontehaigustele keskendunud uurimisrühma, mille eesmärk on tuvastada haiguse-eelseid muutusi, kirjeldada haiguse uusi tekkemehhanisme ning testida veresoonte kaitsmise võimalusi ja veresoonte rolli haigusriski hindamisel.

Jaga artiklit