TÜ majandusteaduslike sotsiaal- ja kultuuriuuringute professor Anneli Kaasa peab inauguratsiooniloengu 13.oktoobril kell 16.15 ülikooli aulas.
FOTO: Rein Toom

Kultuuritaust majandus(teadus)es – mis, miks ja kuidas?

Inauguratsioon

Üleilmastuvas ühiskonnas, kus reisimine on lihtsam kui kunagi varem ning internet võimaldab suhtlust ja koostööd reisimatagi, on meil kõigil võimalik järjest rohkem tähele panna kultuurilisi erinevusi.

Erinevat kultuuritausta – väärtusi, tõekspidamisi, hoiakuid, norme ja tavasid – tuleb rahvusvahelises suhtluses paratamatult arvesse võtta. Samamoodi on kultuuritaust oluline näiteks siis, kui ettevõtted kavatsevad minna uutele turgudele või laiendada tootmistegevust teistesse riikidesse. Lisaks on riikide majandusedu erinevusele selgitusi otsides sageli leitud, et kultuuril on loodus- ja inimressursside ning tehnoloogia arengu kõrval oluline roll. Niisiis on majandusteaduslikus analüüsis tähtis arvesse võtta ka kultuurilisi iseärasusi, tuginedes kindlatele teoreetilistele alustele ja usaldusväärsetele andmetele. Kuivõrd see aga võimalik on?

Professor Anneli Kaasa räägib oma inauguratsiooniloengul sellest, kuhu on teadlased kultuurilisi erinevusi uurides praeguseks jõudnud. Samuti arutleb ta, kuidas kultuuri mõistetakse, kust erinevused arvatakse tulevat, miks ja kuidas kaasata kultuuri majandusteaduslikku analüüsi, kuidas kultuuri kirjeldada ja mõõta ning mida saab kultuuritausta kirjeldavatest näitajatest järeldada ja mida mitte.

Anneli Kaasa on saanud 1996. aastal Tartu Ülikoolist bakalaureusekraadi majandusteaduses, 1999. aastal kaitses ta samal erialal teadusmagistrikraadi ja 2004. aastal filosoofiadoktori kraadi. Alates 1999. aastast on ta töötanud TÜ majandusteooria assistendi, lektori, teaduri, dotsendi ja vanemteadurina. 2019. aastal valiti Anneli Kaasa majandusteaduslike sotsiaal- ja kultuuriuuringute professoriks. Lisaks on ta majandusteooria õppetooli juhataja ning majandusteaduskonna asejuhataja teaduse alal. Tema peamised uurimisteemad on kultuurilised erinevused, sotsiaalkapital ning nende mõju majandusarengule, innovatsiooni- ja ettevõtlusaktiivsusele ning tootlikkusele.

Jaga artiklit