Rahvusmõtte auhind

Uudis

Kuni 30. oktoobrini saab esitada kandidaate Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinnale. Selle auhinnaga tunnustab ülikool isikut, kes on edendanud oma loominguga silmapaistvalt eesti rahvuslikku ja Eesti riiklikku eneseteadvust.

Rahvusmõtte auhinnaga tunnustamise ettepanekuid võivad teha TÜ nõukogu ja senati liikmed, valdkondade, instituutide, kolledžite ja valdkonnaväliste asutuste nõukogud, teiste teadus- ja arendusasutuste nõukogud ning Eestis registreeritud juriidilised isikud. Kandidaatide ülesseadmise põhjendatud esildised tuleb saata rektori nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu, või e-posti aadressil rektor [at] ut.ee. Üles võib seada ka varasemate aastate kandidaate, kes ei ole valituks osutunud.

Auhind antakse pidulikult üle 1. detsembril rahvusülikooli 101. aastapäeval TÜ aulas.

Rahvusmõtte auhinda on välja antud alates 2004. aastast. Eelmistel aastatel on selle pälvinud kirjanik ja etnoloog Ilmar Talve, helilooja Veljo Tormis, akadeemik Endel Lippmaa, kunstnik Kaljo Põllu, kirjanik Ain Kaalep, etnoloog ja kultuuriajaloolane Ants Viires, kirjanik Mats Traat, vaimulik ja publitsist Vello Salo jt.

Jaga artiklit