TÜ kliinilise neuroloogia professor Janika Kõrv peab inauguratsioonikõne 4. novembril kell 16.15 ülikooli aulas.
FOTO: Angli Ivanov

Insult eile, täna ja homme

Inauguratsioon

Insult on sage neuroloogiline haigus, kogu maailmas oluline surma ja puude põhjustaja. Prognoositakse, et rahvastiku vananemise tõttu kasvab insuldijuhtude arv Euroopas 2035. aastaks praegusega võrreldes keskmiselt 34%.

Viimaste kümnendite, eriti aga viimaste aastate kliinilised teadusuuringud on toonud meile teadmised selle kohta, et insult on ennetatav ja ravitav. Insuldi korral on väga tähtis kiire tegutsemine, sest sellest oleneb aju närvirakkude säilimine. Samas ei ole tõenduspõhiste ravimeetodite juurutamine igapäevapraktikasse olnud ladus, mistõttu nõuab see tervishoiutöötajate ja riigiasutuste ühiseid jõupingutusi.

Insulti haigestutakse peamiselt elukaare teises pooles, kuid ligi veerand kõikidest insuldijuhtudest tabab alla 50-aastaseid. Tänu paremale ennetusele on üldine insuldihaigestumus vähenenud, aga viimaste aastakümnete jooksul on täheldatud haigestumuse suurenemist just nooremates vanuserühmades. Sageli jääb noorte täiskasvanute insuldi põhjus hoolimata põhjalikest uuringutest ebaselgeks.

Inauguratsiooniloengul annab professor Janika Kõrv ülevaate insuldi epidemioloogiliste näitajate trendidest, insuldi põhjuste ja hilistulemust määravate tegurite otsingutest ning insuldikäsitluse arengust.

Janika Kõrv on lõpetanud Tartu Ülikooli 1987. aastal ja omandanud siin doktorikraadi 1998. aastal. Pärast neuroloogiks spetsialiseerumist töötas ta Haapsalus ja alates 1997. aastast on töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis. 1990. aastal alustas ta insuldialase teadustööga, hiljem on tema teaduslik huvi olnud seotud ka poliomüeliidijärgse sündroomi, seljaaju traumade ja mitme muu neuroloogilise haigusega. Ta on end täiendanud Kopenhaageni Ülikooli haiglas, University College Londoni neuroloogiainstituudi juures ja lühematel erialastel koolitustel välismaal. Praegu on tal käsil rahvusvaheline teaduskoostöö mitme akadeemilise kliinilise uuringu ja muu rahvusvahelise koostööprojekti raames. Janika Kõrv on olnud nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ravijuhendite töörühmade liige ja kutsutud lektor rahvusvahelistel erialakonverentsidel. Aastatel 2015–2019 oli ta Põhjamaade Insuldiühingu president. Ta on Ludvig Puusepa nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi juhatuse liige ning insuldi töörühma juhataja.

Jaga artiklit