Väärikate ülikooli loengud internetis

Uudis

Et kaitsta eakaid koroonaviirusega nakatumise eest, jäetakse sügissemestril väärikate ülikooli rahvarohked loengud ära. Selle asemel saab vaadata videoloenguid ning osaleda väikestele rühmadele mõeldud koolitustel ja õpitubades. 

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul seatakse prioriteediks korraldada digioskuste arendamise koolitusi väikestes rühmades. Peale selle on kavas korraldada muu hulgas keelekursusi väikestes rühmades. Täpsemate plaanide kohta saab infot regionaalsete programmide koordinaatoritelt alates 5. oktoobrist.

Väärikate ülikooli eelsalvestatud avaaktust saavad kõik osalejad üle Eesti vaadata alates 9. oktoobrist kella 12.00-st omale sobival ajal aadressil ut.ee/et/vaarikate-ulikool

TÜ väärikate ülikool on ellu kutsutud selleks, et lähtudes elukestva õppe põhimõtetest pakkuda õppimisvõimalusi eri sihtrühmadele. Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga vähemalt 50-aastased (Tallinnas vähemalt 60-aastased) huvilised.

Väärikate ülikool alustas tegevust 2009/2010. õppeaastal Pärnus ning laienes sealt Tartusse ja teistesse Eesti piirkondadesse. Möödunud õppeaastal osales väärikate ülikoolis üle 3000 õppija ning toimus 13 programmi: Elvas, Keilas, Kuressaares, Narvas (vene keeles), Põlvas, Pärnus, Tallinnas (eesti ja vene keeles), Tartus, Türil, Valgas, Viimsis ja Viljandis. Sel õppeaastal liitusid väärikate ülikooliga ka Võrumaa ja Jõhvi. 

Jaga artiklit