Senat saab uued liikmed

Uudis

Juuni lõpus lõppevad praeguse senati koosseisu volitused, mistap valitakse 19. mail senatisse uued liikmed.

22. aprillil registreeris senati valimiskomisjon liikmete kandidaadid, keda sai kokku 30. Igast ülikooli valdkonnast valitakse neli liiget, üliõpilasesinduse ülesanne on valida üliõpilaste esindajad.

Kõige rohkem on kandidaate loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, kust pürgib senatisse üheksa inimest. Kaheksa sooviavaldajaga on teisel kohal sotsiaalteaduste valdkond. Seitse kandidaati on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast ning ülejäänud kuus tegutsevad meditsiiniteaduste valdkonnas.

Senati liikmete valimised korraldatakse elektrooniliselt 19. mail kella 00.00–23.59. Paberil hääletamist ei toimu. Kõik ülikooli töötajad saavad enne valimisi tutvuda ülikooli e-valimiste keskkonnaga aadressil www.valimised.ut.ee

Akadeemiliste töötajate esindajad valitakse kolmeks aastaks ja kokku kuulub senatisse peale rektori kuni 21 liiget. 

Senat on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, mida juhib rektor Toomas Asser. Senat vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kvaliteedi. Muu hulgas võtab senat vastu ülikooli põhikirja ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks. Ülikooli eelarve vastuvõtmisel on senatil ühekordne vetoõigus nõukogu otsuse suhtes.

 

Jaga artiklit