Õppeaine tagasiside küsitluse juures rõhutatakse, et vastaja jääb anonüümseks.
FOTO: Pixabay.com

Kohus otsustab, kui solvav kommentaar on piisavalt solvav

Uudis

Aprilli keskpaigas jõudis meediasse juhtum, kus õppejõud nõudis kohtu kaudu välja tema kohta õppeinfosüsteemis ebaviisaka kommentaari kirjutanud üliõpilase nime. Kuna õppeainete tagasiside küsitluse juures rõhutatakse, et vastaja jääb anonüümseks, tekitas see hulganisti küsimusi.

Pretsedenditu juhtum sai tõuke sellest, kui 2018. aasta kevadel nimetas üks toonane üliõpilane oma õppejõudu tagasisideküsitluses mongoliks. Tänavu 6. märtsil saabus solvava kommentaari autorile, kes praegu on juba vilistlane, endise õppejõu advokaadilt nõudekiri 2144 eurole. Eriolukorra ja majanduslanguse tõttu tehti talle mõni aeg hiljem allahindlust ja nõude suuruseks jäi 1900 eurot. Kommentaari kirjutaja ei soostunud aprilli lõpu seisuga seda tasuma, mistõttu võetakse jalge alla kohtutee.

Selle taustal kerkis aga esile küsimus üliõpilaste antava tagasiside konfidentsiaalsuse kohta. Õppeprorektor Aune Valk tõdes, et juhtum on kõigutanud tagasiside kogumise süsteemi usaldusväärsust ja toonud esile probleemid, mida ülikool tahab tulevikus vältida. „Teisalt on selge, et ilma sisuka ja konstruktiivse tagasisideta ei saa ülikool areneda,“ lisas Valk.

Ta rõhutas, et tagasiside kogumine oli ja on konfidentsiaalne. „See tähendab, et ülikool teeb kõik endast oleneva, et tagasiside tulemuste kuvamisel poleks võimalik vastajat tuvastada, sealhulgas ei tee me tulemusi kättesaadavaks, kui vastajaid on alla viie. Õppejõud saab paluda solvava kommentaari eemaldamist, kuid ei saa nõuda välja vastaja nime. Ülikoolisiseselt pole saanud ega saa ka tulevikus vastajat tema vastusega seostada, kui keegi selleks ka soovi avaldab.“

Valk jätkas: „On meie viga, et anonüümsuse kinnitusega jätsime mulje, et andmeid pole ka tehniliselt võimalik isikuga seostada. Lubame, et tulevikus väljendame end selgemalt. Kuid küsimus pole vaid sõnakasutuses.“

Õppeprorektori sõnutsi on üliõpilastelt tagasisidet küsitud üle 15 aasta, kuid seni pole sellisel moel andmete sidumist konkreetse isikuga keegi nõudnud ja seda pole kordagi ka tehtud. „See näitab, et tavaolukorras konfidentsiaalsus toimib.“ Ta rõhutas, et üliõpilaste tagasisidet kasutatakse ka edaspidi konfidentsiaalselt, vaid õppetöö arendamise eesmärgil.

„Millest niisugune eriolukord tekkis? Selle põhjus, nagu olete ajakirjandusest lugenud, on solvav kommentaar. Kui solvav on piisavalt solvav, et kohus nõuaks välja solvaja andmed, on kohtu otsus,“ ütles Valk. Ta toonitas aga, et kuna tagasiside eesmärk on õppetöö arendamine, pole solvamine selleni jõudmiseks õige tee. „Konstruktiivne kriitika, kui see on asjakohane, seda on.“

Ülikooli kodulehel on kättesaadav ka tagasiside andmise hea tava.

Jaga artiklit