FOTO: Tairo Lutter

Uus vabade kunstide professor on Kärt Summatavet

Uudis

5. juunil andis filmimees Ilmar Raag Tartu Ülikooli vabade kunstide professori ametikoha üle ehtekunstnikule ja graafikule Kärt Summatavetile.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop ütles, et Kärt Summatavet on hea näide sellest, kuidas ühendada teadus- ja kunstilooming. Tulevad loengud õpetavad meid olema uhked oma esivanemate pärandi üle ja seda loovalt rakendama.

«Teadustöö Eesti kultuuripärandi uurimisel on muutnud tema ehteloomingu sügavamaks ja väljendusrikkamaks. On sümboolne, et tema vabade kunstide professuur jääb just rahvusülikooli saja aasta juubeli tähistamise õppeaastasse,» rääkis Sutrop.

Kärt Summatavet annab eeloleval õppeaastal kummalgi semestril ühe kursuse teemal «Inspiratsiooniallikad ja mälumaastikud: traditsioon, inspiratsioon, innovatsioon». Tema sõnul on kursused mõeldud loovuse ja ettevõtlikkuse arendamiseks meie keele- ja kultuuripärandi loova mõtestamise kaudu.

Sügissemestri viis loengut on avalikud kõigile huvilistele. Ülikoolivälised osalejad, kes soovivad koguda ainepunkte ja saada tunnistuse, võivad kursustel osaleda täiendusõppijana.

Kursustel püütakse kujutlusvõime ja arhailise maailmapildi ühendamise teel mõista visuaalse emakeele loomingulisi aluseid, et tõlgendada mustrites ja rütmides peituvaid salakoode. Summatavet selgitas, et eri valdkondade osalejad harjutavad üldise heaolu ja õnne disainimisel koostööd, et leida põhjamaisest elukogemusest nutikaid uuenduslikke ideid ja lahendusi üleilmsete tulevikuprobleemide leevendamiseks.

«Kursused keskenduvad virtuaalreaalsuses elava inimese elumõttele ja tugevdavad sallivust,» kommenteeris ta.

Kärt Summatavet on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias metallikunsti eriala ja kaitsnud kunstidoktori väitekirja Kristjan Jaagu stipendiaadina Helsingis Aalto Ülikooli disainiosakonnas. Ta on Aalto Ülikooli doktor, loovuse ja loomemajanduse valdkonna ekspert, õppejõud, teadur, leiutaja ning ettevõtja. Ta on loonud rahvusvaheliselt edukaid tootearenduse projekte ülikoolidele, aga ka töötutele ja lisavajadustega inimestele üle Eesti.

Vabade kunstide professori ametikoht loodi 1993. aastal Tartu Ülikooli liikmeskonna vaimsuse ja loovuse mitmekülgseks arendamiseks. Igal aastal valitava professori loengud on avalikud, neile on oodatud kõik huvilised. Kogu õppeaasta jooksul loengutel osaleja kogub kuus ainepunkti.

5. juunil TÜ vana anatoomikumi ringauditooriumis toimunud professuuri üleandmise üritusel arutlesid endine ja tulevane vabade kunstide professor selle üle, kui palju me urgitseme iseendas ja kui palju tajume universaalset ning kas me üldse teame, millised on eesti kultuuri põhiteemad. Juttu tuli nii nähtamatutest seostest oleviku ja mineviku vahel kui ka sellest, kuidas tulevikku ise kujundada, mitte paratamatusena omaks võtta.

Vaata ka UTTV salvestust vabade kunstide professuuri üleandmisest:

Jaga artiklit