Arvutiteadlased aitavad Swedbankil kahtlast finantstegevust tuvastada

Uudis

TÜ arvutiteaduse instituut loob koostöös Swedbankiga süsteeme rahapesu võimekamaks ja säästlikumaks tõkestamiseks. Projekti käigus töötatakse välja tehisintellektil põhinevad meetodid pangatehingute jälgimiseks, et tuvastada kahtlast finantstegevust.

Tarkvaratehnika õppetooli juhataja Marlon Dumas ütles, et juba esimeste kuude jooksul on välja töötatud meetod, mis võimaldab automaatselt tuvastada mitmesuguseid kahtlasi finantstoiminguid.

«Oleme välja arendanud meetodi, mis võimaldab automaatselt ära märkida kahtlased juhtumid, mida ekspertidel tuleb kontrollida. See on katsetamisjärgus ning rakendamiseni läheb veel aega, kuid esialgsed tulemused on paljutõotavad. Meil on selge plaan, kuidas see meetod lisaandmeallikate ja keerukamate algoritmide abil võimsamaks muuta,» rääkis Dumas.

Projekti pangapoolse esindaja, finantskuritegude tõkestamise üksuse juhi Indrek Tibari sõnul on hoolsuskohustus ja riskide vähendamise meetmed tänapäeva finantssektori lahutamatud osad.

«Neil on stabiilse ja õiglase majandussüsteemi tagamisel tähtis roll. Maailmamajanduse üha suurenev keerukus ja mitmetahuline omavaheline seotus on tekitanud vajaduse kavandada tõhusaid vastavusriskide vähendamise ja hoolsuskohustuse meetmeid,» seletas Tibar.

2020. aasta suveni kestvas projektis kasutatakse nende ülesannete lahendamiseks uusimaid tehisintellekti meetodeid. Projekti eestvedajad avaldasid lootust, et juba 2019. aastal on mõni väljatöötatud lahendus sellises järgus, et seda on võimalik praktikas katsetada.

Projekti rahastatakse osaliselt Eesti Teadusagentuuri nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute programmist «Nutikas».

Jaga artiklit