Kasemaa on eesti kultuuri haardeulatust laiendanud peale tõlkimise ka õppekirjanduse ja pühendusteoste arendajana.
FOTO: Andres Tennus

Rahvusmõtte auhinna sai Kalle Kasemaa

Uudis

Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna pälvis mitmekülgne tõlkija ja usuteadlane Kalle Kasemaa. Auhind anti üle rahvusülikooli 99. aastapäeva aktusel.

Professor Kalle Kasemaa panus eesti kultuuri ja rahvuslikku mõttesse on väga suur. Ta on olnud vana testamendi ja semitistika professor TÜ usuteaduskonnas, kuid eelkõige on ta tuntud Eesti mitmekülgseima tõlkija ja humanitaarteadlasena.

Usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmiku sõnul on Kasemaa väsimatu tõlkija ja kommenteerijana nihutanud Eesti kultuuriruumi piire lõuna, kagu ja lääne poole ning trotsinud vapralt aastasadu, ehitades sildu vanemate mõttemaailmade juurde.

«Ta on praegu meie parim Vahemere ning Lähis-Ida maade kultuuride ja religioonide vahendaja ning mõtestaja, jätkates nii muu hulgas ka ühe oma õpetaja Uku Masingu tööd,» rõhutas Nõmmik.

Kasemaa on jõudnud oma aktiivse tegutsemisega määrata ka suure osa Eesti usuteaduse praegusest näost. Hoolimata nõukogude aja takistustest suutis ta koos mõttekaaslastega hoida usuteaduses kriitilist taset ning pärast iseseisvuse taastamist panna aluse teoloogia ja religiooniuuringute kiirele ja mitmekesisele arengule.

Rektor Toomas Asser tõdes, et rahvuslikule eneseteadvusele tugeva aluse loomine ei ole pelgalt rahvuslik või rahvusliku mõtteloo küsimus.

«Professor Kalle Kasemaa on elav tõestus selle kohta, kuidas teiste rahvaste keele ja kultuuri uurimine ja vahendamine eesti lugejale laiendab meie maailmapilti ning muudab laiapõhjalisemaks ja kindlamaks ka Eesti ühiskonna alusväärtused,» ütles rektor.

Rahvusmõtte auhinnaga tunnustab ülikool isikut, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud Eesti rahvuslikku ja riiklikku eneseteadvust. TÜ on Rahvusmõtte auhinda välja andnud 15 korda. Laureaat saab Ilmamaa kirjastuse «Eesti mõtteloo» sarja 50 köidet ja klaasikunstnik Ivo Lille klaastaiese.

Jaga artiklit