Uus külalisprofessuur

Uudis

Detsembris kuulutasid Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Sihtasutus välja väliseesti külalisprofessori stipendiumikonkursi.

Külalisprofessuuri eesmärk on see, et nimekad välismaal töötavad Eesti päritolu professorid tuleksid tööle ka TÜ-sse. Professuuriga edendatakse TÜ teadlaste koostööd Eestist pärit tippteadlastega maailmas, suurendatakse TÜ üliõpilaste võimalusi osaleda rahvusvaheliste tippude loengukursustel ning tutvustatakse rahvusülikooli ja selle rolli. Üheks aastaks määratava stipendiumi suurus on 50 000 eurot.

Sihtasutuse ja TÜ Toronto Fondi esindaja Peeter Einola sõnul soovib väliseestlaste haritlaskond külalisprofessuuri loomisega aidata kõrghariduse edendamise kaudu kaasa Eesti arengule ja teha juubeli puhul kingitus nii Eesti riigile kui ka TÜ-le.

Stipendium antakse välja kord aastas ja seda võib taotleda Eesti päritolu teadlane, kes töötab väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses. Konkursile laekunud taotlusi hindab viieliikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu nimetab TÜ rektor.

Väliseesti külalisprofessori ülesanne on osaleda ülikooli õppe- ja teadustöös, pidada avalikke loenguid ning populariseerida oma teadusvaldkonda Eestis ja TÜ-s. Taotluste esitamise tähtpäev on 1. oktoober. Esimene stipendiaat kuulutatakse välja 1. detsembril 2019.

Jaga artiklit