Hea õpetamise grantide programm jätkub

Uudis

Kolmandat korda on Tartu ülikooli õppejõududel võimalik taotleda õpetamise arendamiseks ja uurimiseks hea õpetamise granti. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. mai.

Tartu ülikooli arengufondist rahastatakse hea õpetamise grantide programmi TÜ õppejõudude parimate õpetamiskogemuste esiletõstmiseks. Koostöös akadeemiliste üksustega valitakse igast valdkonnast kolm õppejõudu, kelle senine õpetamispraktika on silmapaistvalt kõrgel tasemel ning kogemus väärib jagamist. Väljavalitud 12 õppejõule eraldatakse toetusraha oma õpetamise arendamiseks, selle tulemuslikkuse süsteemseks uurimiseks ning oma kogemuste laiemaks tutvustamiseks (nn scholarship of teaching and learning).

Toetus koosneb õppejõule makstavast töötasust, lähetusrahast tulemuste tutvustamiseks rahvusvahelistel konverentsidel ja struktuuriüksuse toetussummast. Toetus on kavandatud kaheaastasena, 2017.–2018. akadeemilisel aastal on iga grandisaaja toetussumma 5000 eurot.

Toetuse saamise eeldus on varasem tulemuslik õppijate arengu süsteemne toetamine. Grandi saajate valimisel hinnatakse õppejõu senist tegevust õpetamise arendamisel ja õppijate arengu toetamisel. Samuti plaanitava õpetamise arendusuuringu teostatavust ja võimalikku head mõju õppekvaliteedile akadeemilises üksuses ja ülikoolis tervikuna.

Toetusele kandideerimiseks tuleb esitada õppejõu portfoolio ja õpetamise arendamise (tegevus)uuringu projekti.

Kõik huvilised on oodatud teabeseminarile «Hea õpetamise akadeemia: ettevalmistus oma õpetamise arendamiseks ja uurimiseks», mis toimub teisipäeval, 18. aprillil aadressil Lossi 36-103.

Jaga artiklit