Konverents Eesti ühiskonna viimase paarikümne aasta arengust

Uudis

Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudis on valminud Peeter Vihalemma, Marju Lauristini, Veronika Kalmuse ja Triin Vihalemma toimetatud kollektiivne monograafia «Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu «Mina. Maailm. Meedia» 2002–2014 tulemused».

Raamat annab tervikliku ülevaate Eesti ühiskonna arengust viimasel paaril aastakümnel ning arutleb ka tulevikusuundade üle.

Raamatut tutvustatakse 18. aprillil kell 11.30–16.30 toimuval konverentsil. Konverents toimub kolmes sessioonis, esimeses tutvustatakse raamatut ning uurimisprojektist «Mina. Maailm. Meedia» Eesti sotsioloogia uurimistraditsioonide kontekstis räägib professor Peeter Vihalemm.

Samuti esinevad ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit ettekandega «Aja kiirenemine ja tihenemine, ajapuudus ja aja ülejääk. Ajakasutusklastrid» ja ajakirjandussotsioloogia lektor Ragne Kõuts-Klemm ettekandega «Meediakasutuse individualiseerimine ja internetiajastu saabumine».

Teises sessioonis esinevad professor Veronika Kalmus ettekandega «Põlvkondlikud erinevused muutuvas ühiskonnas», RAKE analüütik Maie Kiisel ettekandega «Sotsiaalsed tegevused ühiskonna sidustajana ja kujundajana» ning professor Triin Vihalemm ettekandega «20 aastat hiljem: lõimumispoliitika ideaalsubjektid ja need teised».

Kolmandas sessioonis räägib professor Marju Lauristin Eesti ühiskonna koondportreest kiirenevas ajas.

Konverents on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine TÜ ühiskonnateaduste instituudi kodulehel. Konverents toimub Tallinnas, Radisson Blu Sky hotellis.

Jaga artiklit