E-rahva manifest

Inauguratsioon

11. aprillil kell 16.15 peab ülikooli aulas inauguratsiooniloengu TÜ meediauuringute professor Andra Siibak.

Eestist räägitakse sageli «e»-liidet kasutades. Meie infotehnoloogilist edulugu pakendatakse e-Eesti märgi all, luues kuvandit riigist, mis tiigrihüpetega kalpsas sovetlikust ühiskonnast nüüdisaegsesse infoühiskonda. Praegu vajaks Eesti aga tulevikku vaatavat e-rahva manifesti, mille toel infotehnoloogilisi lahendusi tavakasutaja jaoks senisest veel paremini igapäevaelu parandamiseks ära kasutada.

Andra Siibak (Foto: erakogu)

Oma inauguratsiooniloengus pakub Andra Siibak käepäraseid soovitusi ja reegleid, millest iga interneti- ja sotsiaalmeedia kasutaja enda netipraktikates ja -käitumises lähtuda võiksid. Näitlikustamaks positiivseid ja probleemsemaid suundumusi, tuuakse noppeid eestlaste igapäevaseid interneti- ja sotsiaalmeedia harjumusi analüüsinud uuringutest. Toetudes erinevate uurimistööde andmestikele sõnastatakse käsulauad, mis võiksid olla heaks teejuhiseks nii igapäevasele internetikasutajale kui ka poliitikakujundajale, kelle eesmärk on edendada Eesti infoühiskonda.

Professor Andra Siibak lõpetas 2003. aastal Tartu ülikooli inglise keele ja kirjanduse erialal, kaitses magistrikraadi meedia ja kommunikatsiooni alal 2005. aastal ning doktorikraadi samal erialal 2009. aastal. Alates 2007. aastast on ta töötanud Tartu ülikoolis erinevatel ametikohtadel, läbinud järeldoktorantuuri Rootsis Södertörni ülikoolis ning pidanud külalisloenguid Masaryki, Aalto, Aarhusi ja Urbino ülikoolides. Alates 2016. aasta septembrist on Andra Siibak meediauuringute professor.

Professor Andra Siibaku teadustöö on keskendunud erinevate põlvkondade internetikasutuse praktikate, eelkõige sotsiaalmeedia kasutuse uurimisele. Tema praegused uurimishuvid on seotud uue meedia auditooriumite, privaatsuse, digitaalse kirjaoskuse ja internetikasutuse vahendamise teemadega. 

Andra Siibak on olnud asjatundja mitmete Euroopa komisjoni ja Euroopa nõukogu algatuste juures. Praegu on ta Euroopa nõukogu ekspertrühma «Laste õigused digitaalses maailmas» (CAHENF-IT) liige ja Eesti noorte teaduste akadeemia asutava kogu liige. Andra Siibak on vabariigi presidendi noore teadlase preemia laureaat (2015). Sellest aastast juhib Andra Siibak TÜ infoühiskonna keskust.

Jaga artiklit