Eno Tõnisson
FOTO: Andres Tennus

Riik tunnustas Eno Tõnissoni aasta õppejõu tiitliga

Uudis

Haridus- ja teadusministeerium andis «Eestimaa õpib ja tänab» auhinnagalal teist korda välja tiitli «Aasta õppejõud», millega tunnustati TÜ arvutiteaduse instituudi lektorit Eno Tõnissoni.

Haridus- ja teadusministeerium kirjeldas Eno Tõnissoni kui uuenduslike aktiivõppemeetodeid kasutavat ning oma üliõpilaste igakülgset arengut toetavat õppejõudu, kes arendab korrapäraselt oma õpetamist ning teeb seejuures koostööd nii üliõpilaste kui ka kolleegidega.

Eno Tõnisson ütles, et tegelikult on see tunnustus paljudele inimestele, kellega koos ta on õpetanud ja õppinud. «Kuidagi on juhtunud, et minu ümber on ikka olnud toredad inimesed: nii pereliikmed, kolleegid kui ka õpilased-üliõpilased. Suur tänu kõigile!»

Uuenduslikke aktiivõppemeetodeid kasutades on Eno Tõnisson osa tööst üles ehitanud klikkerite kasutamisele. Ta suunab üliõpilasi koostööle, õpetab arutlema, oma vastuseid põhjendama, arutluskäigus vigu leidma ning jõudma sügavama õppimise juurde.

Üliõpilased hindavad Eno Tõnissoni ainekursusi kõrgelt ning väärtustavad tagasisides nii tema kasutatud õppemeetodeid kui ainete sisulist poolt. Üliõpilaste tagasisidest lähtudes on Eno Tõnisson meisterlik õppejõud, kelle õpetatav aine on küll sisutihe, kuid mitte igav, vaid esitatud nutikalt ja kaasahaaravalt.

Eno Tõnisson on esimese eestikeelse MOOC-i looja, juhtiv õppejõud ja koolitusmeeskonna juht. «Viimasel ajal oleme saanud e-kursuste kaudu anda õppimisvõimaluse tuhandetele Eesti inimestele. See on eriline tunne, kui mingis suhteliselt ootamatus olukorras mainib keegi, et on meie kursustel osalenud. Ülikool saab nii midagi olulist pakkuda paljudele inimestele ja täita päriselt rahvusülikooli rolli,» ütles Tõnisson. Ta lisas, et aegadel, kus võib-olla on küllaltki palju ebakindlust, saab ülikool anda inimestele tuge ja lootust.

Aasta õppejõu tiitliga tunnustatakse õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud üliõpilaste arengut. 2015. aastal, mil aasta õppejõu tiitel anti välja esimest korda, sai selle TÜ analüütilise keemia professor Ivo Leito.

Jaga artiklit