Vasakult Volli Kalm, Urmas Klaas ja Dan Strömberg.
FOTO: Andres Tennus

Tartu ülikool lõi käed linna ja Teliaga

Uudis

Tartu ülikool, Tartu linn ja Telia Eesti allkirjastasid eelmisel kuul koostöömemorandumi, mille sisu on jätkata koostööd parema ning uuenduslikuma elukeskkonna rajamiseks Tartus.

Linn, ülikool ja Telia on ühiselt panustanud juba ligi aasta projekti SmartEnCity, mille peamine eesmärk on rajada parem, innovaatilisem ja energiasäästlikum linnakeskkond.

Üks SmartEnCity tegevusi on renoveerida Tartu kesklinna piirkonnas paiknevad ajale jalgu jäänud hruštšovkad energiasäästlikuks, nutikaks ja atraktiivseks ehk n-ö smartovkadeks. Projekt on alles arendusjärgus, kuid ühiselt tehtud jõupingutused on olnud tulemuslikud. Seetõttu otsustati allkirjastada koostöömemorandum laiahaardelisema koostöö tegemiseks, mis ei piirneks vaid ühe projektiga, vaid hõlmaks rohkem tegevusi erinevatest valdkondadest.

Tegevused, mida ühiselt kavandatakse, on näiteks targa linna mudeli väljaarendamine, lõimitud taristu loomine Tartusse, targa kodu lahenduste arendamine, suurandmete analüüsimine ja kasutamine koostööprojektide elluviimiseks jne. Nimekiri ühiselt kavandatavatest tegevustest ei ole lõplik ning kõik kolm osapoolt suhtuvad avatult uute tehnoloogiate katsetamisse ja ellu rakendamisse.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul soovib Tartu hoogsalt jätkata targa linna lahenduste kasutuselevõttu. «Parimad uuenduslikud lahendused saavad sündida üksnes erinevate osapoolte ladusa koostöö tulemusena. Targa linna arendamisse on oluline kaasata nii ettevõtjaid, ülikooli kui ka linna elanikke ning selle eesmärgi saavutamiseks on vajalik luua ühine koostööplatvorm,» rääkis linnapea.

TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo kinnitas omalt poolt, et IKT arengus on toimunud suured muutused: esmalt kõikide teenuste digitaliseerimine, teiseks plahvatuslik kasv väikeste seadmete ühendamisel internetti, kolmandaks pilveplatvormide areng. «Eesti ja Skandinaavia ühe suurima IKT-ettevõttega koostöös saame edendada näiteks asjade internetti ning suurandmete analüüsi alast õppe- ja teadustööd,» rääkis Vilo.

Telia juht Dan Strömberg toonitas head koostööd ning lisas, et meeldiv on olla Eesti kõige innovaatilisema linna ja Eesti kõige suurema ülikooli tehnoloogiapartner. Telia sisenes SmartEnCity projekti, et saada praktiline kogemus oma tulevikutoodete arendamiseks koostöös Tartu elanike, linna ja pikaaegsete klientidega. «Senises koostöös on olnud tunda selget sünergiat avaliku ja erasektori jõupingutuste liitmisel. Seetõttu on mul hea meel, et meie jõupingutused jätkuvad.»

Jaga artiklit