TÜ saab võimaluse osaleda USA armee miljoniprojektides

Uudis

Tartu ülikool ja Tallinna tehnikaülikool liitusid eelmisel kuul Ameerika Ühendriikides tegutseva meditsiinitehnoloogia ettevõtete konsortsiumiga. Nii jõuavad Eesti kahe juhtiva ülikooli teadmised USA armeesse, kes ostab konsortsiumi kaudu uuenduslikke tooteid ja teenuseid.

Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura ütles, et senini on Eesti ülikoolid ja Eesti tervikuna osalenud edukalt Euroopa Liidu programmides. «Loodetavasti tugevneb konsortsiumiga liitumisel TÜ ja TTÜ üleilmne haare.» Puura tunnustas ka Eesti aukonsulit Charlestonis, Harry Huge’i, kelle töö tulemusena koostöösidemed tekkisid.

TTÜ infotehnoloogia teaduskonna professori Mart Mini sõnul on Eesti teadlastel pikaajalised kogemused koostööks meditsiinitehnoloogia valdkonnas. «Paraku on rakenduslikud väljundid olnud piiratud, sest meditsiinis nõuab uue tehnoloogia kasutusele võtmine rohkelt katsetamist, eriti just kliinilisi inimkatseid silmas pidades.» Min avaldas lootust, et koostööga avaneb lisakanal, mille kaudu teadustulemused praktikasse viia koos võimalusega teenida täiendavalt raha, et uuringuid jätkata.

Meditsiinitehnoloogia ettevõtete konsortsium (Medical Technology Enterprise Consortium – MTEC) on ülikoolide, (tööstus)ettevõtete, MTÜ-de ja riigiasutuste võrgustik, mis pakub lepingu alusel USA armeele uudseid tooteid ning teenuseid ja äristab neid eraturul.

Praegu kuulub konsortsiumisse 86 liiget ja selle prioriteetsed valdkonnad on haiguste ennetamine, diagnoosimine ja ravi, sõjaohvrite hoolekanne, kliiniline meditsiin, meditsiiniline ettevalmistus ja terviseinfo.

Teadusarenduskoostöö ja ülikoolide-ettevõtete vahelise tehnoloogiasiirde toetamiseks on MTEC loonud liikmetele uuenduslike lahenduste väljatöötamiseks toetuste taotlusvoorud kaks korda aastas. Ühe pikaajalise projekti kohta jagatakse kuni kuus miljonit USA dollarit. Järgmine taotlusvoor uute projektide rahastamiseks avaldatakse 2017. aasta alguses.

Jaga artiklit