Janno Reiljan – 65

Juubel

8. oktoobril tähistab oma 65. sünnipäeva majandusteaduskonna emeriitprofessor Janno Reiljan.

Sünnipäeva puhul on sobiv meenutada Janno olulist panust majandusteaduskonna arendamisse juba alates 1990. aastatest, kui ta võttis vastutuse teaduskonna eest dekaanina ja seejärel arendusprodekaanina. Sellest ajast on pärit ka paljud majandusteaduskonna tegevuse tänased aluspõhimõtted, (teadustöö tähtsustamine, õppematerjalide kvaliteet, personali tulemustasustamine, üliõpilastööde kvaliteedinõuded, doktorantide suvekoolid). Tänase majandusteaduskonna kodu Oeconomicumi kujundamine Narva mnt 4 õppehoonesse toimus samuti Janno kui arendusprodekaani juhtimisel.

Janno akadeemiline tegevus on olnud majandusteaduskonnaga seotud alates tudengiajast. Ta lõpetas selle 1975. aastal cum laude, kaitses kandidaadiväitekirja Moskva ülikoolis 1980. aastal ja doktoritöö Tartu ülikoolis 1991. aastal. Janno on olnud ühiskondlikult tegus Eesti riigi taasrajamisel, töötades juba 1992. aastal peaministri nõunikuna, hiljem ka poliitikuna, olles Riigikogu IX, X ja XI koosseisu liige. Ta on osalenud Tartu ülikooli juhtimises nõukogu ja valitsuse liikmena ning eelarvekomisjoni juhina.

Janno on alati pidanud tähtsaks kvaliteeti, tema juhendatud viiest väitekirja kaitsnud doktorist on saanud tänaseks kaks professorit, üks vanemteadur ja üks dotsent. Tema asutatud välismajanduse eriala lõpetajaid on jagunud Euroopa komisjoni, Eesti teistesse ülikoolidesse ja riigiametitesse, aga samuti erasektorisse. Erilist tähelepanu on Janno pööranud rahvusvahelistele suhetele ja koostööle välispartneritega ning toonud teaduskonda rahvusvahelist rahastust (Volkswagen Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, Maailmapank).

Majandusteaduskond korraldab professor Reiljani auks konverentsi teemal «Economic Policy Problems of Small Countries». Konverents toimub 8. oktoobril kell 13–15.30 Lossi 36-215.

Soovime juubilarile palju õnne ja tervist! Teda ennast parafraseerides: tõhusat toimetulekut vastleitud vabadusega ning uusi teid ja radu edasiminekuks!

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit