Aleksandr Dulitšenko – 75

Juubel

30. oktoobril saab 75-aastaseks slavistika osakonna emeriitprofessor Aleksandr Dulitšenko.

Tema teadustegevus algas tudengipõlves Ašhabadi ülikoolis ja jätkus pärast selle lõpetamist Turkmeenia maakoolis, kus ta oli kümme aastat vene keele õpetaja. Koolis töötades astus ta kirjavahetusse oma tulevase juhendajaga, kuulsa Moskva slavisti Nikita Tolstoiga, vene kirjandusklassiku Leo Tolstoi lapselapselapsega. Akadeemik Nikita Tolstoi juhendamisel kaitses Aleksandr Dulitšenko 1974. aastal Moskvas, slavistika ja balkanistika instituudis oma kandidaadiväitekirja «Jugoslaavia russiini kirjakeel (ülevaade foneetikast ja morfoloogiast)».

1976. aastal siirdus Dulitšenko Tartusse. Siin sai temast vene keele kateedri õppejõud ja hiljem professor. Õppetöö kõrvalt kirjutas ta oma doktoriväitekirja «Slaavi mikrokirjakeeled. Moodustamise ja arengu probleemid».

Akadeemik Paul Ariste hindas kõrgelt Dulitšenko teadustegevust kõrgelt ja kaasas teda erialadevahelisse koostöösse eesti ja soome-ugri keeleteadlastega. Sellest koostööst kasvasid välja juubilari uurimused interlingvistika vallas. Slaavi filoloogia korralise professorina taastas ta 1990. aastate alguses vene ja slaavi filoloogia osakonnas slaavi filoloogia õppetooli. Õppejõuna tunnevad juubilari mitte ainult Tartu ülikooli tudengid, vaid ka üliõpilased paljudes Saksamaa, Poola, Venemaa, Kanada ja teiste riikide ülikoolides.

Täna on filoloogiadoktor emeriitprofessor Dulitšenko ülemaailmselt tuntud slavist, slaavi mikrokeeleteaduse üks rajajaid, tuntud sotsiolingvist ja üks väljapaistvamaid uurijaid interlingvistika alal. Ta on avaldanud üle 600 teadustöö enam kui 20 keeles. Enamik uurimusi on ilmunud juhtivates slavistika väljaannetes üle maailma. Oma tegevuse eest on ta pälvinud Eesti vabariigi IV klassi Valgetähe ordeni ja Poola vabariigi V klassi Rüütliristi ordeni. Ta on mitme välisriigi teaduste akadeemia – sh Göttingeni teaduste akadeemia, New Yorgi teaduste akadeemia, Moskva rahvusvahelise teaduste ja kunstide akadeemia –  liige ning on pälvinud kõrgeima rahvusvahelise auhinna filoloogia valdkonnas: A. von Humboldti preemia (Humboldt-Forschungspreis für ausländische Geisteswissenschaftler, 21.10.2005). Alates 1993. aastast on ta Eesti slavistide rahvuskomitee president.

Slavistika osakond õnnitleb emeriitprofessor Aleksandr Dulitšenkot juubeli puhul ja avaldab tunnustust tema teadustegevusele! Tänu juubilarile on Tartu ülikoolist saanud rahvusvaheliselt tuntud slaavi mikrokeelte ning interlingvistika uurimiskeskus. Dulitšenko arvukad tööd ja esinemised konverentsidel toovad meie ülikoolile au ja kuulsust.

Soovime juubilarile head tervist ja jõudu jätkamaks samas vaimus!

Kolleegid slavistika osakonnast

Jaga artiklit