Kärt Miil

In memoriam

(14.08.1951–14.09.2016)

Lahkunud on unustamatu kolleeg: tark juht ja hea õpetaja, ustav kaasteeline, innustav inimene.

Võimalus teha täiesti uuelaadset raamatukogutööd tekkis Kärdil 1996. aastal, kui temast sai Tartu õiguskeskuse raamatukogu rajaja Tartus. Kärt Miil (neiuna Kaasikmäe) õppis Tartu ülikoolis eesti filoloogia erialal ning tuli kohe pärast lõpetamist 1974. aastal tööle Tartu ülikooli raamatukokku. Ta paistis silma heade töötulemuste ja uute ideedega. 1989. aastal sai Kärt Miilist raamatukogu teenindusdirektor. Kärt juhtis teenindust ajal, mil päevakorda oli tõusnud kliendikesksus ja raamatukogud pidid uute suundumustega kaasa minema. Tema pühendumust ja kvaliteedi taganõudmist iseloomustab pidev enesetäiendamine. 1993. aastal lõpetas ta õpingud Tallinna pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonnas.

2000. aastal tuli Kärt TÜ raamatukokku tagasi ja temast sai teatmeteeninduse juht, st isikuks, kes korraldas lugejate päringutele vastamist ja teabeteenindust. 2001. aastal, kui raamatukogu läks üle eriala infospetsialistide süsteemile, sai Kärdist õigusteaduskonna referent, hiljem erialainfotalituse juhataja. Suhtlemine õigusteaduskonna õppejõudude ja üliõpilastega ning uute õigusteabeallikate väljaselgitamine sai nüüdsest Kärdi igapäevatöö osaks. Temast kujunes kõrgelt hinnatud õigusinfospetsialist ja suurepärane koostööpartner TÜ õigusteaduskonnale, olgu siis õigusalaste andmebaaside koolitajana või meisterlike õigusalaste näituste koostamisel.

Kurtmata kunagi raskuste üle, oli ta valmis uusi väljakutseid vastu võtma. Ta oskas ja tahtis kõiges kaasa rääkida, mõelda suurelt ning kolleegid oskasid seda ka hinnata.

Viimasel kümnel aastal suunas Kärt Miil oma väsimatu energia infopädevuse õpetamisele. Ta töötas koos kolleegidega välja veebipõhised, isiklikku tagasisidet pakkuvad kursused. Nii ülikooli tudengitele ja doktorantidele kui ka gümnasistidele loodud teabepädevuse kursustesse suhtus ta suure innustusega. Positiivne tagasiside võimaldanuks loorberitele puhkama jääda, aga selle asemel arendas Kärt väsimatult kursusi edasi ning jagas lahkelt oma õpetamiskogemusi kolleegidega nii Eestis kui ka mujal.

Kärt Miili iseloomustas põhjalik pühendumus ja püsiv positiivsus, aegumatu lugupidamine ja aval arvamusjulgus, eeskujulik eesmärgipärasus ja õhinapõhine õpihimu. Samuti armastus oma pere ja sõprade, teatri ja muusika vastu.

Suure tänulikkusega koosoldud aja eest kolleegid Tartu ülikooli raamatukogust ja TÜ õigusteaduskonnast

Jaga artiklit