Anne Lill – 70

Juubel

2016. aasta oktoobrikuu on TÜ klassikalise filoloogia osakonnas pidulik, sest 6. oktoobril möödub 120 aastat kauaaegse ladina keele ja antiikkirjanduse õppejõu Richard Kleisi sünnist ning 15. oktoobril saab 70-aastaseks Richard Kleisi õpilane, klassikalise filoloogia eriala taastaja taasiseseisvunud Eestis, emeriitprofessor Anne Lill.

Koostades viie aasta eest õnnitlust professor Anne Lille 65. sünnipäevaks, lõpetasime selle lausega: «Nulla dies sine linea», mida juubilar oma õppejõu ja juhendaja Richard Kleisi käest ikka ja jälle kuulis.

Kui kavakindlalt on Anne Lill järginud oma õpetaja suunist iga päev mõni ridagi paberile panna, näitab temalt 2012.–2016. aastal ilmunud antiikkirjanduse eestinduste bibliograafia. 2012. aastal valmis teatri NO99 lavastuse jaoks eestindus Euripidese tragöödiast «Iphigeneia Aulises», 2015. aasta kevadel «Avatud Eesti raamatu» sarjas põhjalike märkustega varustatult Aristotelese «Poliitika» tõlge eesti keelde.

Valminud ja ilmumisjärge on ootamas Aristotelese «Hingest» ning 12. oktoobril esitleb juubilar Tartu ülikooli kunstimuuseumis TÜ kirjastuselt ilmuvat Euripidese tragöödiate «Iphigeneia Aulises» ja «Iphigeneia tauride juures» eestinduste koondväljaannet. Liikumine järjest keerulisemate tekstide juurde nii värsitehnilises, terminoloogilises kui ka teksti säilivusega seotud tähenduses tõi Anne Lillele 2013. aastal suure tunnustuse: Aleksander Kurtna nimelise draamatekstide tõlkija auhinna.

Ent professor Lill on esimesel viiel emerituuriaastal osalenud ka erialases õppetöös, muutes mitmed klassikalise filoloogia osakonna loengukursused oma panusega mitmekesisemaks. Samuti on ta aidanud noorematel kolleegidel nii oma teadmiste kui ka praktilise kogemusega ette valmistada õppereise antiikkultuuriga seotud paikadesse. Gratias maximas tibi, magistra et collega venerabilis!

Kolleegid ja õpilased klassikalise filoloogia osakonnast

Jaga artiklit