Konverents arutleb sisserändajate toetamise üle

Uudis

Konverentsil «Mitmekultuuriline kool: kuidas toetada õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid» jagavad teiste seas oma kogemusi Ameerika Ühendriikidest pärit haridusasjatundjad, kes tegelevad uussisserändajate toetamisega sealses koolikeskkonnas.

Konverents vaatleb ka Eesti kogemust selles, kuidas koolides arvestatakse mitmekultuurilisuse ja usulise mitmekesisusega, ning ka võimalusi, kuidas rändetaustaga õpilasi toetada.

Eesti pagulasabi projektijuht Ingi Mihkelsoo ütles, et konverents toetab koole, kuhu pagulaslapsed on õppima asunud, ja ka neid koole, kellele rändetaustaga lapsi veel saabunud ei ole.

Ligikaudu viiendik pagulasstaatusega inimestest Eestis on kas lapsed või noored. Kuigi seni on alaealiste rahvusvahelise kaitse saajate arv olnud väike, siis arvestades, et Eesti eelistab võtta vastu kõige haavatavamas olukorras pagulasi, näiteks üksikvanemaid ja lastega peresid, on järgneva kahe aasta jooksul pagulasstaatusega laste ja noorte arv hüppeliselt tõusmas, rääkis Mihkelsoo. Tema sõnul on koolidel võtmeroll, et pagulasstaatusega lapsed ja noored saaksid haridusteed võimalikult kiiresti ja turvaliselt jätkata.

«Niisugused küsimused, kes peaks olema rändetaustaga lapsele peamine kontaktisik, kes selgitaks talle koolielu ja jälgiks lapse heaolu, kuidas selgitada kaasõpilastele, lapsevanematele ja kogu kooliperele pagulaslapse kooli õppima asumist jne, vajavad läbimõtlemist juba enne, kui laps esimest päeva kooli tuleb,» selgitas Mihkelsoo. Konverents annabki koolidele võimaluse nimetatud küsimusi pikemaajalise kogemusega asjatundjatelt küsida.

Konverentsil esinevad kaks USA hariduseksperti, Anna Marie DiPasquale (New Hampshire’i Concordi keskkooli sotsiaaltöötaja) ja Jodi Harper (New Hampshire’i Granite United Way Bring It!!! programmi esindaja). DiPasquale räägib sellest, kuidas saab kogukond toetada uussisserändajate kohanemist, Harper kõneleb oma asutuse kogemusest kogukonna kaasamisel, selleks, et aidata rändetaustaga õpilastel kooliellu sulanduda.

Eesti kogemusest räägivad Iiri Saar (Tartu Descartes’i kooli sotsiaalpedagoog) ja Aune Valk (haridus- ja teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja). Iiri Saar analüüsib kooliruumis kultuurilise ja usulise mitmekesisusega arvestamise võimalusi sotsiaalpedagoogi vaatenurgast. Aune Valk tutvustab kultuuridevahelise õppe olemust mitmekultuurilises koolis.

Konverentsil toimuvad töötoad pakuvad uusi meetodeid ja praktilisi nippe, mida saab nii tavahariduses kui ka noorsootöös kohe kasutama hakata. Konverents toimub 21. oktoobril Tallinnas koolituskeskuses Punane Puu.

Jaga artiklit