TÜ rände- ja linnauuringute keskus sai uue juhi

Uudis

Rände- ja linnauuringute keskuse uus direktor on New Yorgi Buffalo ülikooli professor ja TÜ linnaplaneerimise teadur Daniel B. Hess. Direktor näeb, et tänu Eesti riigi väiksusele on keskuses tehtav teadustöö ühiskonna jaoks märkimisväärselt oluline.

Hess otsustas keskusega liituda tänu selle väga heale rahvusvahelisele mainele. «Mulle teeb head meelt keskuse teadustöö suurepärane tase,» ütles ta. Ta lisas, et nende meeskond on noor ja energiline ning praegu on käimas viis suurt Euroopa Liidu rahastatavat projekti, mis tegelevad mobiilsuse, eraldatuse ja planeeringu erinevate külgedega. «Eesti on väike riik ja tänu sellele on teadlased tihedalt seotud otsuste tegijatega, muutes nii teadustöö ühiskonna jaoks märkimisväärselt oluliseks.»

Senine keskuse direktor professor Tiit Tammaru ütles, et nad on Hessiga juba mitu aastat edukalt koostööd teinud. «Meil oli väga hea meel, kui ta sai Tartu ülikoolis teadustöö tegemiseks Euroopa komisjonilt maineka Marie Skłodowska-Curie stipendiumi, mis on võimaldanud teaduskoostöö viia kõrgemale ja konkurentsivõimelisemale tasemele.»

TÜ sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets on Daniel Hessi ametisse määramisega väga rahul. «TÜ üks olulisemaid arengueesmärke on suurendada rahvusvahelist nähtavust. Hess on TÜ-s esimene Marie Skłodowska-Curie stipendiaat, kes on siia tulnud väljastpoolt Euroopa Liitu. Soovime, et tema Tartus veedetud aeg oleks tulemusrikas.»

Keskus uurib tänapäeva linnapiirkondade probleeme, sealhulgas rännet, elukohamobiilsust, elamu- ja naabruskondade muutuseid, samuti sisserändajate ja rahvusvähemuste lõimumist erinevates valdkondades, näiteks elu- ja töökohtades, aga ka segaabielusid.

Jaga artiklit