Oktoober 2018, nr 9
FOTO: Andres Tennus
Aastapäevasündmused algavad teaduskonverentsiga Biomeedikumis.

Meditsiiniteaduste valdkond tähistab 11. ja 12. oktoobril kahe konverentsi ja piduliku vastuvõtuga arstiteaduskonna 386. aastapäeva.

Aastapäevasündmused algavad 11. oktoobril Biomeedikumis toimuva teaduskonverentsiga, kus valdkonna teadurid, õppejõud, doktorandid ja üliõpilased tutvustavad viimase aasta teadusuuringute tulemusi.

Oktoober 2016, nr 9

Konverentsil «Mitmekultuuriline kool: kuidas toetada õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid» jagavad teiste seas oma kogemusi Ameerika Ühendriikidest pärit haridusasjatundjad, kes tegelevad uussisserändajate toetamisega sealses koolikeskkonnas.

Konverents vaatleb ka Eesti kogemust selles, kuidas koolides arvestatakse mitmekultuurilisuse ja usulise mitmekesisusega, ning ka võimalusi, kuidas rändetaustaga õpilasi toetada.

September 2016, nr 8
FOTO: Ove Maidla
Maili Vilson

Rahvusvahelise konverentsi korraldamine on ressursimahukas ettevõtmine. Tartu ülikoolis toimub aastas kümneid ja kümneid seminare, sümpoosione ja konverentse.

Juuli 2016, nr 7
FOTO: Andres Tennus
Vello Pettai sõnul on konverents oluline, sest uus põlvkond saab nii luua uusi vajalikke sidemeid.
Märksõnad: 

Juuli alguses toimub Tartu ülikoolis rahvusvaheline konverents, kuhu koguneb ligi 300 noort teadlast, 25 neist Eestist. Konverents on oluline selleks, et teadlased saaksid omavahel tulevaseks koostööks sidemeid luua.

Johan Skytte poliitikauuringute instituut on kohalik partner Euroopa poliitikauuringute konsortsiumi (ECPR) noorteadlaste konverentsi korraldamisel 10.–13. juulil 2016. aastal. Tartu ülikool valiti selleaastaseks konverentsi toimumiskohaks mitme teise konkureeriva ülikooli seast.

Juuni 2016, nr 6

Euroopa lepinguõiguse tipud räägivad 17.–18. juunil Tartus turu ülesehitamise platvormidest nagu Airbnb, PayPali ja Bitcoini kasutamise lepingutest, «tarkadest» ja pilvelepingutest, digitaalsisust, EL-i lepinguõiguse tulevikust ja muudest digitaliseerimisega kaasnevatest uutest küsimustest lepingu- ja tarbijaõigustes.

Telli voog RSS - konverents
Telli voog RSS - konverents