Teaduste akadeemia nimetas uue uurija-professori

Uudis

Jaanuari lõpus valis Eesti teaduste akadeemia järgmiseks kolmeks aastaks kolm uut uurija-professorit. Tartu ülikoolist nimetati uurija-professoriks füüsika instituudi materjaliteaduse juhtivteadur Kaupo Kukli.

Iga kolme aasta tagant väljakuulutatav uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel keskenduda teadusuuringutele.

Kukli rääkis, et uurija-professorina on tema uurimustöö suunatud materjaliteaduse valdkonnas õhukeste tahkiskihtide aatomkihtsadestusprotsessi arendamisele ja sadestatud materjalide füüsikalise kvaliteedi hindamisele.

«Esmajärjekorras huvi pakkuvate uurimisobjektidena võiks nimetada kunstliku struktuuri ja keemilise koostisega metallioksiidide segusid, milles on välise elektrivälja abil võimalik tekitada stabiilseid juhtivusseisundeid, mida saab ümber lülitada ja nii uut tüüpi arvutimäludes kasutada,» täpsustas Kukli.

Taolised materjalid on üldine baas erinevatele tehnoloogilistele arengusuundadele nanoelektroonikas, sensoorikas ning meditsiinis. Niisuguste materjalide uurimistöö sisaldab lisaks materjalide käitumise ja kvaliteedi uuringutele ka materjalide valmistamist Tartu ülikooli kiletehnoloogia laboratooriumis. Selleks plaanitakse kasutada füüsika instituudi taristut, eriti arendatud pinna- ja kristallstruktuuriuuringute aparatuuri ning plasmatöötlus ja –ergastusmooduleid.

«Loomulikult kaasame uurimistöösse magistrante ning doktorante, osaleme rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ja täiendame valdkonna loengukursuseid nüüdisaegsete tulemuste ning oskusteabe baasil tekkinud teabega,» lisas Kukli.

Lisaks Kaupo Kuklile valiti ajavahemikuks 2016–2018 uurija-professorina tegutsema veel keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi juhtivteadur Anne Kahru ning Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Rainer Kattel.

Jaga artiklit