Keda häirib aktiivsus- ja tähelepanuhäire?

Inauguratsioon

17. veebruaril kell 16.15 peab ülikooli peahoone aulas inauguratsiooniloengu TÜ eripedagoogika professor Evelyn Kiive.

Evelyn Kiive (FOTO: Siim Vatalin)

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire on lapseeas algav neurobioloogilise taustaga häire, mille tunnuseid esineb 5–10 %-l kooliealistest lastest. Kuni pooltel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastest esineb lisaks käitumishäireid ja emotsionaalseid probleeme ning kuni kolmandikul on õpivilumushäired.

Ka ilma kaasuvate probleemideta suurendavad häire nähud akadeemilise edasijõudmatuse tõenäosust. Kaasava hariduse suundumusest lähtudes õpivad aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilased tavaliselt elukohajärgses üldhariduskoolis. Loengus tutvustatakse aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemust ning arutletakse, milliseid väljakutseid esitab häire õpilasele, klassikaaslastele, õpetajatele ja lapsevanematele.

Professor Evelyn Kiive lõpetas TÜ sotsiaalteaduskonna psühholoogia eriala 1999. aastal ning 2001. aastal sama eriala magistrantuuri cum laude. Oma doktoritöö kaitses ta psühholoogias 2005. aastal teemal «Käitumise ja kesknärvisüsteemi serotonergilise aktiivsuse perifeersete korrelaatide uuringud».

Alates 1999. aastast on ta töötanud Tartu ülikoolis laborandi, psühhofüsioloogia lektori ja dotsendi ning käitumise neurobioloogia vanemteaduri ametikohal. 2005.–2008. aastal korraldas ta käitumis- ja terviseteaduste doktorikooli tegevust. Evelyn Kiive valiti TÜ eripedagoogika professoriks 2015. aasta juunis.

Alates 2001. aastast on ta koolitanud õpetajaid ning koostanud õpetajaraamatuid ja õppematerjale inimeseõpetuse valdkonnas. Tema viimaste aastate teadustöö püüab selgitada geenide ja keskkonna koosmõju laste ja täiskasvanute ärrituva ja ründava käitumise ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire nähtude kujunemisele.

Vaata nüüd ka UTTV videosalvestust inauguratsiooniloengust:

Jaga artiklit

Märksõnad

eripedagoogika