Positiivne psühholoogia arendab inimese tugevaid külgi

Uudis

Veebruari keskel alustab Tartu ülikool uue loengukursusega, kus tegeletakse inimeste tugevate külgede leidmise ja nende arendamisega ehk positiivse psühholoogiaga.

Tartu ülikooli isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia vanemteadur Toivo Aavik rääkis, et psühholoogias on läbi aegade käsitletud uusi suundi ja lähenemisi, kuid mõne aja pärast on need vaibunud.

«Mulle tundub, et positiivne psühholoogia on tulnud, et jääda. Seda põhjusel, et sellel on ühiskonnale rohkem anda kui lihtsalt teadmisi inimpsüühikast,» tõdes Aavik.

Erinevus tavapsühholoogiast on, et positiivne psühholoogia tegeleb inimeste tugevate külgede leidmise ja arendamisega. Aaviku sõnul on selge, et kui võtta inimese elust ära negatiivne, ei tee see teda automaatselt õnnelikuks.

«Kognitiivses teraapias on põhieesmärk muuta inimeste negatiivseid mõtlemisprotsesse, see on väga edukas sekkumisviis. Sarnaselt püüab positiivne psühholoogia muuta inimese mõttekäiku,» rääkis Aavik.

Ta tõi tuttava näite pooltühjast ja pooltäis klassist ning lisas, et kui inimesed on õnnelikumad ja rohkem rahul oma eluga, ning näevad maailma rohkem pooltäis versioonis, on tervikuna kõigil parem elada.

Positiivse psühholoogia kursus põhineb usaldusväärsetel empiirilistel uurimustöödel. Seal käsitletakse teemasid nagu heaolu ja õnn, kulgemine ehk flow, lootus ja optimism, loovus, positiivne (hea) tervis, positiivne vananemine jms.

Tegemist on Tartu ülikooli esimese laiaulatusliku akadeemilise loengukursusega positiivse psühholoogia vallas. Selle eesmärk on anda nii teoreetiline kui ka praktiline vundament kogu valdkonnaga tegelemiseks.

Positiivse psühholoogia kursust loetakse ka näiteks Harvardis, kus see on alates 2006. aastast, mil seda esimest korda loeti, ülikooli läbi aegade populaarseim kursus.

Jaga artiklit

Märksõnad

psühholoogia