Ideelabori juhataja Maret Ahoneni sõnul on ettevõtlikkus oluline, sest mida rohkem on meie hulgas neid, kes küsivad miks-küsimusi ja võtavad riske, seda enam on kõigil võimalus nautida nüüdisaegse elukorralduse hüvesid.
FOTO: Andres Tennus

Ideelaboris algab uus ja ettevõtlik hooaeg

Uudis

Athena keskuses toimub 18. veebruaril Ideelabori inspiratsiooniüritus «Ideede raju. 100 ideed, mis muudavad maailma». Hooaja avaürituse eesmärk on tuua kõrg- ja kutsekoolide ning gümnaasiumite õppurid innustavasse keskkonda ja soodustada noorte omavahelist suhtlust ning põnevate ideede vahetust.

Inspiratsiooniüritusel on kohal ka rida ettevõtjaid ja eri valdkondade idufirmade esindajaid, kellega koos saavad noored leida lahendusi, kuidas inimese elu lihtsamaks muuta. «Plaanis on mõelda välja vähemalt sada ideed, millest suurema ärilise potentsiaaliga mõtteid saab hakata edasi arendama Ideelabori eelinkubatsiooni programmis,» ütles Ideelabori juhataja Maret Ahonen.

Eelinkubatsiooni programm on semestripõhine praktilise suunitlusega ettevõtlusõpe, mis sisaldab seminare, töötubasid ja isikupõhist nõustamist. Meeskondi juhendavad rahvusvahelise kogemusega mentorid ja idufirmade kogukonna liikmed. «Programmiga võivad liituda kõikide erialade õppurid, oluline on olla ettevõtlik ja omada ideid, mille ärilist potentsiaali tahetakse testida,» sõnas Ahonen. 

Programm võimaldab noortel kogeda, mida tähendab viia ellu oma idee, kuidas saab sellest toimiv ärimudel ja mida tuleb teha selleks, et see oleks jätkusuutlik. «Teisisõnu saab igaüks tunda omal nahal ettevõtjaks olemise võlu ja valu ning kohtuda mõttekaaslastega.»

Ahoneni sõnul on seesugune programm ühiskonnale oluline. «Mida rohkem on meie hulgas neid, kes küsivad miks-küsimusi ja julgevad mugavusalast välja tulla ning võtta vastutuse ettevõtlusega kaasnevate riskide ees, seda rohkem saame nautida nüüdis­aegse elukorralduse hüvesid,» rääkis juhataja. Ta lisas, et ettevõtlikud inimesed suudavad tulla toime muutuste ja pingetega ning nakatada ka enda ümber olevaid inimesi õnnelikkusega.

Programmi lõpuüritus on 27. mail toimuv äriideede võistlus «Kaleidoskoop», kus meeskonnad esitlevad oma ärimudeleid asjatundjatest koosnevale žüriile. «Sealt saadud tagasiside on väärtuslik järgmiste sammude tegemiseks. Mitmed eelnevatel aastatel osalenud meeskonnad on loonud oma ettevõtte,» ütles Ahonen.

Sügissemestril liitus Ideelabori programmiga seitse meeskonda, kellest kaks jõudsid ka oma ideest ärimudelini. Erinevatel põhjustel ei riskinud viis meeskonda veel žürii ette minna.

Võrreldes eelmise kevadega on Ideelaboris muutnud see, et kord kuus nädalavahetustel toimunud äriarenduse seminaride asemel korraldati sügisel intensiivsemaid ja lühemaid neljatunniseid seminare, mis toimusid kahe nädala tagant. Nagu ka varasematel aastatel, on Ideelabori seminarid tasuta ja avatud kõigile huvilistele. 

«Mitmed Ideelabori seminarid toimusid Garage48 HUB Tartu ruumides ja seminaridel osales suur hulk juba tegutsevate idufirmade asutajaid ja liikmeid. Tartu idufirmade kogukonna ja Ideelabori vahel on kujunenud koostöö ja sünergia, HUB Tartu üritustel kohtab alati aktiivseid tudengeid, kes võivad olla maailma muutvate idufirmade asutajad.»

Jaga artiklit

Märksõnad

ideelabor