Jaanus Harro valiti tagasi dekaaniks

Uudis

TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna valimiskogu valis oktoobris teaduskonna dekaaniks tagasi psühhofüsioloogia professori Jaanus Harro.

Harrot motiveeris uuesti dekaaniks kandideerima vastutustunne kolleegide ees. «Palju töid on pooleli ja väliskeskkond on olulises muutumises. Selles olukorras olnuks vastutustundetu kolleegidele eitavalt vastata,» rääkis ametis jätkav dekaan.

Harro näeb Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna lähiaastate prioriteedina õpetajahariduse kvaliteedi ja korralduse arendamist. Üheks sihiks peab ta sünergia saavutamist teaduskonna eri üksuste vahel ning kohanemist uue haridus- ja teadustegevuse riikliku rahastamismudeliga.

Alates 1998. aastast Tartu ülikoolis psühhofüsioloogia professori ametit pidav Harro on olnud teaduskonna dekaan mitmel ametiajal. Eelmise ametiaja suurimaks väljakutseks peab dekaan kahe teaduskonna ühinemist.

Harro peamiseks uurimissuunaks on psühhofarmakoloogia laiemas mõttes, sealhulgas afektiivsuse neurobioloogiline struktuur ja regulatsioon ning tähendus käitumisvalikute tegemisel. Ta on Eesti riigi teaduspreemia, Valgetähe teenetemärgi IV järgu ja mitme rahvusvahelise preemia laureaat. Alates 2011. aastast on Harro Uppsala kuningliku teadusliku seltsi välisliige.

Jaga artiklit