TÜ on jätkuvalt 3% maailma parima ülikooli seas

Uudis

Maailma mainekaimaks ülikoolide edetabelite koostajaks peetav ajakiri Times Higher Education (THE) avaldas oktoobri alguses maailma parimate ülikoolide värske pingerea. 2012/2013. aasta edetabelis on vahemikus 351–400 asuv Tartu ülikool taas 3% maailma parimate ülikoolide seas.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo sõnul väärib kindlasti tähelepanu tõik, et väga paljud Kesk- ja Ida-Euroopa tuntud ülikoolid pole kõnealusesse edetabelisse jõudnud. «Eesti ja Tšehhi ülikoolid aga märgitakse edetabelis positiivselt ära – kasvavas rahvusvahelises konkurentsis on nad suutnud oma kohta hoida. See annab meile kindlustunde, et Tartu ülikooli toel on Eesti ülikoolid kindlasti rahvusvahelisel tasemel», lisas Aaviksoo.

Eelmisel aastal mainisid THE edetabeli toimetajad Tartu ülikooli kui tulevikulootust, kellel on head väljavaated tõusta peatselt esikahesaja hulka. THE pingerida, mille koostamisel võetakse arvesse 13 tunnust, mis kirjeldavad õpikeskkonda, teadustulemuste mõjukust, teadustöö mahtu, mainet küsitlustulemuste põhjal ning tulusid, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise ulatust, domineerivad jätkuvalt USA kõrgkoolid.

Ka teise kõrgelt hinnatud edetabeli QS World University Rankings selle aasta andmetel on TÜ oma positsiooni säilitanud ning püsib 500 parima ülikooli piirimail maailmas. Enam kui 2000 ülikooli andmeid kasutav QS arvestab ülikoolide reastamisel kuut näitajat: akadeemiliste liidrite ja tööandjate eksperthinnangut (neist esimene annab 40%, teine 10% üldhindest), töötajate ja üliõpilaste suhtarvu, tsiteeringute arvu töötaja kohta ning välisüliõpilaste ja välistöötajate osakaalu.

TÜ on ainus Eesti ülikool, kes on sellesse tabelisse jõudnud. Seda esimest korda 2009. aastal, kui koht oli vahemikus 501–600. Balti riikide ülikoolidest on peale Tartu ülikooli QS-i tabeli künnise ületanud veel vaid Vilniuse ülikool.

Lisaks üldpingerea koostamisele reastab QS maailma ülikoole nende akadeemilise maine alusel viies teadusvaldkonnas. Valdkondlikud pingeread põhinevad vastava valdkonna teadlaste hulgas korraldataval arvamusküsitlusel, igas valdkonnas reastatakse 400 parimat. TÜ seni kõrgeim, 301.–350. koht pärineb üle-eelmisest aastast eluteaduste ja meditsiini valdkonnast.

TÜ rektori professor Volli Kalmu hinnangul on Tartu ülikooli püsimine maailma tipus kindlasti tunnustus ülikooliperele. «Samas tähendab see tunnustus omakorda vastutust ja pidevat pingutamist, et ülikooli hea nimi ning rahvusvaheline positsioon püsiks ning meid peetaks maailma tippude seas võrdväärseks partneriks,» täpsustas rektor.

Jaga artiklit