Ühine teaduskirjanduse otsinguportaal TÜ võrgus

Uudis

Alates oktoobrikuust on suurim teaduskirjandust koondav otsinguportaal EBSCO Discovery esimesena Eestis kättesaadav Tartu ülikooli raamatukogu vahendusel.

TÜ arvutivõrgus kättesaadavate andmebaaside hulk on pidevalt suurenenud, seetõttu on vajaliku informatsiooni leidmine järjest keerulisem.

Ühisotsinguportaal vähendab oluliselt õppe- ja teadustööd tegevate inimeste vaeva teemakohaste materjalide leidmisel. Kiireks ja mugavaks teeb otsingu see, et ühe päringuga saadakse ülevaade paljudes andmebaasides sisalduvast.

Kiire ja kasutajasõbralik otsinguportaal EBSCO Discovery on mõeldud eelkõige uut teemakohast kirjandust otsivale üliõpilasele ja õppejõule. Selle abil on võimalik otsida teadusajakirjade artikleid, e-raamatuid, ajakirju ja palju muud.

Pidevalt kasvav ja täienev EBSCO teadmusbaas sisaldab üle 64 000 ajakirja, 6 miljoni raamatu ja 400 000 konverentsikogumiku metaandme. Suur osa teadusartiklitest on tervikteksti tasemel indekseeritud.

Teenus toimib Tartu ülikooli arvutivõrgus. Lingi EBSCO Discovery portaali leiab TÜ raamatukogu kodulehelt andmebaaside nimistust.

Jaga artiklit