Ülikooli muuseumide kogud jõuavad internetti

Uudis

Tartu ülikooli muuseumid kannavad oma arhiivikogusid ja näituseeksponaate erinevatesse avalikesse andmebaasidesse, et nende valduses oleva materjali juurde oleks lihtsam pääseda nii koolitööde tegijatel kui ka asjast huvitatud tavakodanikel. Praeguseks on TÜ eri muuseumide kogudest digitaliseeritud juba üle 200 000 eksemplari.

TÜ ajaloo muuseumi ja kunstimuuseumi kogud on kättesaadavad Eesti muuseumide infosüsteemis MuIS (www.muis.ee), mis võimaldab Eestis säilitavate museaalidega nii tutvuda kui ka lisada neile kas enda või oma lähedaste kogemusi ja mälestusi. TÜ ajaloo muuseumi üle 70 000 esemega kogust leiab internetist ligi 15 000 eset, millest paljud on varustatud ka pildimaterjalidega.

TÜ kunstimuuseumi ligikaudu 30 000 museaalist on digitaalselt võimalik vaadata juba umbes 6500 eset. Täielikult on andmebaasi kantud maali- ja skulptuurikogu ning mündivalandid. Algusjärgus on graafikakogu sisestamine ning aktiivselt tegeletakse fotode lisamisega sissekannete juurde. Maalikogust on fotodega varustatud üsna suur osa, mille hulgas ka mitmed ülikooli rektorite portreed.

Ülikooli loodusmuuseumi bioloogiliste kogude digiarhiivid asuvad sarnaselt mitmete teiste Eesti teadusasutuste loodusteaduslike kogudega PlutoF pilves (plutof.ut.ee). PlutoF pilve arendamist Eesti ja rahvusvahelises koostöös veab TÜ loodusmuuseum ning sealsetes digiarhiivides on loodusmuuseumil loomakogudes ligi 70 000 eksemplari, taimekogudes üle 21 000 eksemplari ning seenekogudes 62 500 eksemplari. Paljudel sissekannetel on lisaks teaduslikule andmestikule kogumise, määramise jms kohta olemas ka pildid ja DNA järjestus.

TÜ loodusmuuseumi geoloogilised kogud asuvad TTÜ geoloogia instituudi poolt välja töötatud andmebaasis SARV (geokogud.info), kus TÜ loodusmuuseumi geoloogiakogudest on tänaseks registreeritud 37 928 eksemplari, millest 13 415 on varustatud ka fotodega.

Jaga artiklit