Seminar kvaliteetsest kinnisvarast

Uudis

21.–22. veebruaril korraldab Tartu ülikool neljandat aastat järjest ettevõtluspäeva, kus tuuakse kokku ettevõtjad ja teadlased. Seekord toimub kahepäevane seminar, mille fookuses on kvaliteetkinnisvara.

Seminaril arutletakse, mis on kvaliteetkinnisvara ja kas seda on võimalik kindlate kriteeriumide alusel defineerida.

Näiteks energiatõhusa ehituse tuumiklabori juhataja Tõnu Mauring käsitleb oma ettekandes sisekliima ja energiatõhususe eri aspekte ning räägib ka asukohaga seotud aspektidest nagu päike, tuul ja muud ilmastikumõjud.

Asukoha tähtsusest kinnisvara väärtuse mõjutajana räägib professor Rein Ahas ning jutuks tuleb ka geoloogiliste aspektide (veekvaliteet, radoonioht) osatähtsus kinnisvaraprojektide arendamisel.

Tallinna tehnikaülikooli uurimisrühm peab ettekande uusehitiste kvaliteedist.

Arutellu on kaasatud peale kinnisvaraspetsialistide ka psühholoogid, kes arutlevad, kuidas tajub klient kinnisvara pakkumist.

TÜ ettevõtlussuhete talituse juhataja Alar Tõru sõnul toimub seminari teisel päeval ka sisekliima näidismõõtmine.

«Tõnu Mauring on konsulteerinud nn Põlva maja valmimise protsessi ja kohapeal on võimalik täpsemalt uurida seal kasutatud ehituslahenduste kohta,» rääkis Tõru.

Ülikooli töötajatele on seminaril osalemine 21. veebruaril tasuta.

Lisainfo ja registreerimine: ut.ee/et/ettevõtlus/kvaliteetkinnisvara.

Jaga artiklit